33 Tragediens katarsis består i erkendelsen af de politiske modsætningers beskaffenhed og den advarende afsløring af den kombination af forbrydelse og dumhed, som stadig gør sig gældende og kan forventes at vise sig i fremtiden på nye måder, thi “[m]an hører ikke sjældent, at lærde og berømte mænd udtaler skinnende og klippefaste dumheder i politiske, sociale og moralske spørgsmål, hvor et menneske med ganske almindelig sund fornuft dømmer klart og fornuftigt”.23 Bent Jensens forklaringsmodel er mekanistisk. Bestemte kræfter producerer et bestemt resultat med bestemte egenskaber. Denne uafvendelighed kobler forklaringsmodellen til plotstrukturen, idet en tragisk fortælling netop bæres frem af, at handlingen, i kraft af aktørernes positioner, går den vej, som den nu må gå, selv om det er klart, at resultatet bliver sørgeligt. Som i naturvidenskabelige og tekniske forståelsesformer er der efter behov plads til speci?icering, eksempli?icering og kontekstuel ramme. Konkret situering af begivenhederne gennem omfattende faktuelt belæg bestyrker tesen og hjælper til at give den anerkendelse. Men om der anføres et mere eller mindre omfattende belæg for historien, påvirker ikke dens pointe. Forståelsen ligger i historiens entydige kerne. Endelig er ideologien hos Bent Jensen radikal. Ideologibegrebet, som White overtager i Karl Mannheims version, beskriver ikke en højre-venstre-fordeling af synspunkter, men bredt anlagte indstillinger til forholdet mellem status quo og muligheden for forandring. Bent Jensens radikalitet grunder i hans stærke, entydige, pro-aktive afvisning af bestemte normer og tænkemåder, som inden for rammen af hans fortælling har stor forankring og ind?lydelse og samtidig er farlige for det gode samfund. Den gennemgående plotstruktur hos Poul Villaume er romantisk. Som i middelalderens romancer og i en række af det 19. og 20. århundredes farverige fiktionsfortællinger præges handlingen af skiftende scenerier og op- og nedture for brave aktører, der udsættes for prøvelser, før de når deres mål, og historien forløses, foruden andre stiltræk, der markerer mangfoldighed, kompleksitet og nuance, forskelle og ligheder – men som ikke desto mindre danner en helhed. Den kolde krigs politik udspiller sig internationalt og nationalt; mellem supermagterne, men også mellem alliancepartnerne på hver sin side af jerntæppet; og mellem og inden for partier og bevægelser i de enkelte lande. Der er ikke tale om ét handlingsforløb, men om mange forskellige, hvis retning kan skifte, f.eks. fra oprustning til afspænding og tilbage igen. De mange delfortællinger, som hver især kan være opdelt i ?lere sekvenser, kan skiftevis antage en komisk-forsonende og en tragisk-antagonistisk retning. Dette gælder bevægelsen fra Berlin-mur og Cubakrise, over SALT-forhandlinger og Helsinki-aftale, missiloprustning i Europa, og Murens fald, til ny tillidskrise mellem øst og vest efter NATO-udvidelser og russisk annektering af Krim. 23 Jf. Jensen: Ulve, får og vogtere, 551-603, citatet af Arnulf Øverland, 602-603.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03