32 blik for, at USSR var en stat som andre stater, herunder USA, og dermed havde som primær målsætning at opretholde egen sikkerhed. På baggrund af denne urealistiske forståelse havde USA tidligt anlagt en konfronterende linje og bar derfor selv en stor del af ansvaret for den livsfarlige spænding i det internationale politisk-militære spil mellem de to supermagter. Endelig er den såkaldte post-revisionisme ikke en moderniseret og korrigeret udgave af revisionismen, og ej heller et nyt standpunkt etableret i et opgør med denne, hvilket navnet ellers kunne antyde. Den er derimod en vakkelvorn syntese, der efter en tid graviterede mod traditionalismen, men på et mindre idealistisk grundlag og til gengæld med stærkere og mere nuanceret empirisk belæg.19 Det er fristende at placere den danske historiogra?is modpoler inden for dette paradigmatiske system, hvilket da også allerede er forsøgt. Nikolaj Petersen opfatter Bent Jensen (og et bredere miljø af ligesindede) som “højre-revisionist”.20 Poul Villaume har for nylig emfatisk dementeret, at hans egen forskningsindsats siden 1990’erne er en variant af revisionismen, som fremført af Rosanna Farbøl og senere Rasmus Mariager.21 Et problem ved denne hævdvundne begrebslige ramme er, at den er bundet op på politiske præmisser indfældet i Den Kolde Krigs særlige ideologiske kontekst, således at en traditionalist er ensidigt provestlig, anti-sovjetisk og borgerlig, mens revisionisten omvendt søger en neutral position, eller ligefrem er USA-kritisk, appeasement-orienteret og venstresnoet. Whites begrebsapparat tilstræber en større grad af neutralitet – en frigørelse af karakteristikkerne fra de politiske kontroverser på det speci?ikke historiske felt, de analyserede værker be?inder sig i. Ydermere tilstræber White med sin nomenklatur et analyseudfald, der giver en bred dækning af sin genstand og åbner for sammenligning af narrativer på tværs af tematik og affattelsestidspunkt, altså en uniform målestok til forskel fra ad hoc-begreber. Plotstrukturen hos Bent Jensen er tragisk. Tragikken ligger i, at så mange danske politiske, kulturelle og videnskabelige aktører under Den Kolde Krig demonstrerede enten tilslutning til, forståelse for eller eftergivenhed over for det repressive menneske?jendtlige sovjetiske system. Deres ind?lydelse gik så vidt, at Danmarks troværdighed og loyalitet inden for den vestlige demokratiske alliance med rette kunne betvivles, hvilket satte den nationale sikkerhed på spil. Effekten forstærkes af, at de samme kræfter og deres medløbere efterfølgende, oven på Murens fald, har forsøgt at tilsløre deres eget forståelsesmæssige og politiske nederlag. Dette argument har fået tilføjet en i historiefaget uhørt teatralsk specialeffekt gennem Jørgen Dragsdahl-sagen, som Bent Jensen selv var parthaver i, og som han kunne benytte til at understrege plottet i sin historiske narrativ.22 19 Hurst: Cold War US Foreign Policy, 61-62, 76. 20 N. Petersen: ’Kampen om Den Kolde Krig’, 154-204. 21 Villaume: ’Modfortælling’, 485-486. 22 Jf. Weekendavisen 22.5. 2015, Jesper Vind: ”Kold krig i æresretten”.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03