31 sammen med en bestemt forklaringsmodel og en bestemt ideologi i en særlig styrende dybdestruktur. Sidstnævnte vil der blive gjort rede for senere; foreløbig fokuseres alene på de tre analytiske dimensioner, som altså er: 1) spændingsopbygning samt forløsning (handlingsgang/plottype); 2) konceptet for udvælgelsen af historiske faktorer og forståelsen af deres samvirke (forklaring); samt 3) den tilhørende politisk-eksistentielle attitude (ideologi). White benyttede i Metahistory selv en fast empirisk basis. Han arbejdede ud fra en konventionel kildeselektion, nemlig et antal betydningsfulde historiske og historie?iloso?iske arbejder fra det 19. århundrede. Analyseapparatets formalistiske karakter indebærer, at en tekst karakteriseres og forstås ved umiddelbar iagttagelse af dé konkrete elementer i teksten – handlingsgange, argumenter og vurderinger – der skaber dens betydning. Man kan nærmest kalde det tekstpositivisme. White var ikke en spekulativ, idiosynkratisk tænker og ikke fremmed for traditionel historisk-empirisk arbejdsmetode. Han udvalgte ganske vist de tre nævnte analytiske dimensioner efter eget forgodtbe?indende. Men han traf sine valg på pragmatisk facon, idet de varianter, han opererede med inden for henholdsvis plot, forklaring og ideologi, var importeret fra førende forskeres anerkendte værker om disse emner.18 Konceptet for sin undersøgelse byggede han selv op fra grunden, men der var ikke noget esoterisk ved hans afgrænsninger og begrebsvalg på det empiriske niveau. Men måske kan det fremstå sådan – og i det hele taget lyde lidt mystisk – efter at ?lere generationer successivt har a?løst hinanden, med hvad deraf følger af ændret terminologi og forskudt begrebslig horisont. For at omgå dette gives i det følgende en eksempli?icering af begrebernes anvendelse på nyere konkret materiale, som mange af denne artikels læsere vil være fortrolige med, nemlig historiografien om Den Kolde Krig i Danmark. Af pladsmæssige årsager indskrænkes eksemplet til kun at omfatte to af analysesystemets fire idealtypiske varianter, i skikkelse af Bent Jensens og Poul Villaumes respektive udlægninger. ANALYSEEKSEMPEL: DEN KOLDE KRIG Ofte opdeles litteraturen om Den Kolde Krig i tre typer: Traditionalisme, revisionisme og post-revisionisme. I denne nomenklatur, som bygger på konkurrerende amerikanske paradigmer i opfattelsen af USA’s politik, betegner traditionalisme en udlægning, som accepterer de amerikanske rationaler bag politikken over for Sovjetunionen: USA’s målsætninger og styrende idealer var anerkendelsesværdige, og måden, man stræbte efter at sætte dem igennem på, var rationel ved at bygge på en realistisk analyse af Sovjetunionens stilling og hensigter, som var aggressive og farlige. Den senere revisionistiske retning problematiserede dette verdensbillede ved at hævde, at USA, hegemonen på den vestlige side, savnede 18 White: Metahistory, 7, 13, 22.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03