30 barlige sandhed og samtidig forvente, at andre skal resignere i respekt for, at det ene valg kan være lige så godt som det andet. Historie er en kampplads. White antog, byggende på Hegel, at omdrejningspunktet for mange narrativer – især, men ikke kun de historiske – er “det sociale system og loven, der understøtter det, dennes autoritet og retfærdiggørelse, og truslerne mod den”.15 Historieskrivning er med andre ord politisk. Politiske forskelle betinger valget mellem mulige narrativer. Forskellene viser sig dog ikke alene ved forfatters og læsers subjektive stillingtagen, men kan betragtes mere neutralt, som ydre fænomener. En historisk narrativs substantielle indhold og dens formelle udtryk bestemmer tilsammen, men med sidstnævnte i en dominerende rolle, dens betydning. Fremstillingen udgør dermed et “litterært artefakt”,16 som kan dekonstrueres ved at analysere dets struktur og virkemåde. Den historiske a?handlings retoriske gestaltning er nøglen til at identi?icere dens meningsbærende tilgange og pointer og vurdere den på kvali?iceret vis i sammenligning med andre mulige fortolkninger. White anerkendte, at etableringen af intersubjektivt anerkendte fakta (enheder af konkret, meningsfuld viden) sker ved identi?icering, indsamling og bearbejdning af data (observationer i kildematerialet). Eller med andre ord: Indholdssidens substantielle komponenter, kendsgerningerne, er som alle andre tekster konstruktioner, og udvalget af dem skæres til i hvert enkelt tilfælde.17 Ikke desto mindre kan de udveksles mellem historikere, øges i antal og kvalitet ved kollektiv indsats og – hvis de overlever kritik af deres validitet – bruges igen og igen. Dette er på linje med praksis og mentalitet i den empiriske historikers daglige håndværk. Blot udgør det for White ikke kernen i en indgående forståelse af historikerens produkt. DEN FORMALISTISK-STRUKTURALISTISKE NOMENKLATUR I sin tilgang til historieskrivningens udtryksvarianter var White på en gang relativist, positivist, strukturalist og formalist. Analyserne i Metahistory bygger på den strukturalistiske præmis, at de pladser, som de alternative versioner af historien optager inden for den overordnede ramme, betinger og a?balancerer hinanden og derfor ikke vilkårligt kan indskrænkes eller udvides. Registeret over troværdige og virkelighedstro varianter blev de?ineret ved ?ire mulige positioneringer inden for hver af tre basale dimensioner: plottype, forklaringsmodel og ideologi. Variationsmulighederne var begrænsede, idet White hævdede, at der var bindinger eller valgslægtskaber tilstede, som knyttede enhver af de ?ire plottyper 15 White: ’The Value of Narrativity’, 17-18. 16 White: ’The Historical Text’, 81-82. 17 White: ’The Historical Text’, 83, 90; White: ’Postmodernism and Textual Anxieties’, 313. En grundig begrebslig og historisk drøftelse af kendsgerningsbegrebet, som er kongenial med Whites brug af det, kan ?indes i Poovey: A History of the Modern Fact.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03