22 brug af nybyggerfortællingen. Fortællingen bygger snarere på parallellen mellem to nationer og etniske grupper, hvor modsætningsforholdet til den afrikansk-texanske befolkning går igen.59 Et studie af den mexicansk-texanske integrationsfortælling om Texas vil således centreres om en parallel mellem to samfundsgrupper, snarere end mellem to historiske nedslag forskudt i tid. Denne synkrone mulighed blev anført ovenfor i beskrivelsen af relationen mellem historie- og fortællingsniveauerne.60 De to konkurrerende mexicansk-texanske fortællinger lægger op til to forskel lige syn på Texas og har konsekvenser for, om mexicansk-texanerne (i egen selvforståelse) hørte til i Texas eller ej. De to fortællinger konkurrerede om at dominere inden for den mexicansk-texanske middelklasse, men over tid blev det den første, med modsætningsforholdet til anglo-texanerne som om drejningspunkt, der blev stærkest – eller den dominerende fortælling inden for det mexicansk-texanske fællesskab. Det skyldtes formentlig primært øget diskri mination og vold imod mexicansk-texanere i 1910’erne og 1920’erne.61 I dette tilfælde mistede integrationsfortællingen om Texas, hvor anglo- og mexicansktexanere var ligeværdige, stadig mere kraft, fordi den ikke lykkedes med at på virke den dominerende fortælling om Texas som entydigt anglo-texansk.62 Det betød ikke, at der ikke stadig var mexicansk-texanere, som argumenterede for integrationsfortællingen, men dens betydning for det mexicansk-texanske fællesskab i sin helhed forblev begrænset, indtil den kom til syne igen med borgerrettigheds organisationerne særligt efter Anden Verdenskrig.63 Den mexicansktexanske integrationsfortælling om Texas er således et eksempel på, hvordan en problem stilling potentielt kan inkludere dominerende, mod- og konkurrerende fortællinger. KONKLUSION Formålet med denne artikel har været at vise og diskutere, hvordan fortællingsanalyse kan anvendes til besvarelse af historiske problemstillinger. Med Texas som et gennemgående eksempel har jeg argumenteret for, at fortællingsanalyse er særligt velegnet til problemstillinger, der beskæftiger sig med f.eks. konstruk59 Foley: ’Becoming Hispanic’. 60 Selv paralleller på tværs af steder eller grupper inkluderer en forskydning i tid, om end denne kan være minimal og ikke den primære pointe i fortællingens brug. 61 Delgado: ’The Law of the Noose’; Carrigan og Webb: ’Forgotten Dead’. 62 Med Carrs formulering: “Sometimes we must change the story to accommodate the events; sometimes we change the events, by acting, to accommodate the story”, citeret fra Hansen: ’Organizational Culture’, 923. Det betyder ikke, at der ikke stadig var mexicansk-texanere, som argumenterede for denne fortælling, men dens betydning for det mexicansk-texanske fællesskab i sin helhed blev meget lille. Integrationsfortællingen kom til syne igen med de mexicansk-texanske borgerrettighedsorganisationer fra slutningen af 1920’erne. Márquez: LULAC. 63 Márquez: LULAC.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03