20 underlagt anglo-texanernes dominans. I modsætning til Decoration Day foregik Juneteenth nemlig i udkanten af byen, hvor den afrikansk-texanske befolkning boede, og dagen blev kun meget sporadisk omtalt i den lokale Inquirer.52 Hvor Decoration Day blev del af den dominerende fortælling om Texas med dens markering af det anglo-texanske fællesskab, kan Juneteenth analyseres som en modfortælling, der grundlæggende omde?inerer relationen mellem anglo- og afrikansk-texanere og insisterer på, at de to grupper er ligeværdige texanere med de samme rettigheder. Ceremonierne henviser til den samme historiske begivenhed, og aktørerne er for manges vedkommende de samme, men begivenheden tillægges forskellige værdier, ikke mindst i vurderingen af kon?liktens udfald. Fortællingerne bruges således med forskellige mål – og af forskellige grupper i det texanske samfund i begyndelsen af 1900-tallet.53 DOMINERENDE FORTÆLLINGER I KRISE OG KONKURRERENDE FORTÆLLINGER Ovenfor anførte jeg, at en dominerende fortælling som regel kun er synlig i sin udfoldede form i forbindelse med ekstraordinære begivenheder såsom jubilæer, eller opdragende genrer som skolebøger og museer. Det kan imidlertid ændre sig, hvis en dominerende fortælling kommer i krise, enten fordi den udfordres af samfundsændringer (i teknologi, demogra?i, infrastruktur etc.), der gør, at den ikke længere giver mening for fællesskabets medlemmer, og/eller fordi andre fællesskaber bliver så stærke, at de med deres modfortælling kan udfordre den dominerende fortælling. Kriser gør fortællinger synlige, fordi forskellige grupper udfordrer og forsvarer dem i et forsøg på at skabe orden i forståelsen af en given situation. På et tidspunkt bliver situationen typisk stabiliseret, og en ny fortælling bliver den dominerende, men indtil da er det muligt at analysere fortællingerne og kampene imellem dem, sådan som det vil fremgå nedenfor. Nybyggerfortællingen var som nævnt ovenfor forholdsvis ny som dominerende fortælling ved århundredeskiftet. Indtil slutningen af 1800-tallet havde sydstatsfortællingen om Texas været dominerende, men med effektivisering af landbruget, urbanisering, industriel vækst og øget immigration og demogra?iske ændringer, mistede den primært tilbageskuende sydstatsfortælling noget af sin forklaringskraft.54 Periodens fokus på fremskridt og industri passede ikke alene bedre til nybyggerfortællingen, men også til den nye etniske sammensætning. 52 Juneteenth er sammentrækningen af June 19th. Begivenheden blev omtalt enkelte år, og de år den ikke blev omtalt er det svært at vide, om den overhovedet fandt sted. 53 I en sidebemærkning kan det nævnes af den seneste debat (2017-18) om the Confederate Flag og borgerkrigsmonumenter i de amerikanske sydstater, aktiverer disse fortællinger i forskellige varianter, og oplagt kan analyseres ud fra et fortællingsfokus. 54 For en udfoldet analyse, se Magnussen: ’Between Progress and the Frontier’, hvor en tredje fortælling, en såkaldt fremskridtsfortælling, inddrages.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03