19 ne en marginaliseret gruppe, og det betød, at det sparsomme materiale der måtte have været, ikke er blevet gemt eller arkiveret. Det udgør citatets anden tavshed. Den tredje tavshed repræsenteres ved, at afrikansk-texanerne ikke var inkluderet i historiebøger og de første monumentbyggerier, der fra 1880’erne formede begge fortællinger om Texas.50 En fortælling er dog sjældent så dominerende, at den undertrykker alle stemmer fuldstændigt, og både i 1800-tallet og i begyndelsen af 1900-tallet var der forskellige talerør for de etniske minoriteter, f.eks. støtteforeninger og broderskaber, som genererede publikationer og dermed kilder til afrikanskog mexicansk-texanske fortællinger om Texas. Texanske arkivers manglende systematiske indsamling af dette materiale betyder dog, at det oftest er mangelfuldt, jfr. anden tavshed ovenfor. Studiet af den dominerende fortællings tavsheder har fokus på afrikansk-texanere og mexicansk-texanere som marginaliserede grupper, og det er også tilfældet i studier af de samme gruppers modfortællinger til den dominerende fortælling. Modfortællingerne bruges i modstanden imod de magtforhold og praksisser, som den dominerende fortælling udpeger. En modfortælling inkluderer nogle af de samme aktører og begivenheder som den dominerende fortælling, men tillægger dem andre kendetegn og værdier. Et eksempel på en dominerende fortælling og en modfortælling om Texas i begyndelsen af 1900-tallet er to samtidige markeringer af slutningen på den amerikanske borgerkrig. Den dominerende fortælling er i dette tilfælde den allerede nævnte sydstatsfortælling om Texas. I Gonzales mindedes de anglo-texanske indbyggere borgerkrigen ved en såkaldt Decoration Day i maj. Kvinder fra byens anglo-protestantiske kirker dekorererede gravene over de faldne, og der var processioner gennem byen fra de centralt placerede kirker til kirkegårdene i byens udkant. Den årligt tilbagevendende ceremoni var synlig i byens rum i kraft af processionen, som i øvrigt var sanktioneret af byens myndigheder og blev dækket i detaljer af den lokale avis The Gonzales Inquirer.51 Decoration Day var markeringen af en tabt krig, hvor man begræd the Lost Cause og the Confederate Dead, og den referererede til mange af de værdier, som også indgik i nybyggerfortællingen om Texas, ikke mindst mandsmod og kampen for frihed og retten til selvbestemmelse. Få uger senere, i juni, fejrede Gonzales’ afrikansk-texanske befolkning Juneteenth, hvor de markerede ophævelsen af slaveriet, der var blevet annonceret i Texas 19. juni 1865. Juneteenth var en glædelig begivenhed, men den konkrete fejring var udtryk for, at selvom slaveriet var ophørt, var afrikansk-texanerne stadig 50 Der blev også bygget mange sydstatsmonumenter i samme periode. McMichael: ’Memories Are Short’. 51 Magnussen: ’New People, New Historical Narratives’; Hansen og Magnussen: ’Business and Community’.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03