184 eksempel banale tyverisager.6 Et par år senere blev inkvisitionsprincippet, kendt fra militære retter og den københavnske inkvisitionskommission, udvidet til alle kriminalsager ved landets underretter.7 En særlig kontant strafferetspleje var dermed indført. Ifølge retshistorikere skal disse forandringer i retsplejen forklares med et behov for en effektiv og hurtig retsforfølgelse.8 Den sene enevælde var afgjort bekymret for den kriminalitet, der truede den sociale orden og ikke mindst systemet selv. Karl Peder Pedersen viser i sit artikelbidrag, hvordan den revolutionsforskrækkede og paranoide enevælde oprettede et sikkerhedspoliti med henblik på overvågning af politiske aktiviteter og optræk til “public riots”. Nye metoder blev indført i starten af 1800-tallet, såsom brev- og paskontrol, politispioner, og ikke mindst de særlige “agent provocateurs”. Sidstnævnte var personer, som på foranledning af politiet in?iltrerede et givent kriminelt miljø. Meningen var, at pågældende skulle fremprovokere en forbrydelse, hvorefter politiet kunne pågribe gerningsmændene direkte. Det blev blandt andet afgørende for den såkaldte Dampe-sag i 1820. Som læser kunne man her have tænkt sig, at politihistorien var blevet fulgt op af de senere store politireformer, såsom opdagelsespolitiets oprettelse i 1863 samt skabelsen af et landsdækkende kriminalpoliti i 1911.9 Cultural Histories of Crime in Denmark, 1500 to 2000 har en indlysende værdi derved, at et internationalt publikum nu for første gang får præsenteret et samlet overblik, en forskningsstatus, over danske historikeres arbejde med kriminalitetshistorie. Men spørgsmålet er, hvordan redaktørernes ambitioner i øvrigt indfries. Bogens bidragydere er mestendels historikere, der alle har arbejdet intenst og mangeårigt med deres områder af kriminalitetshistorien. Enkelte bidrag synes at være a?kast fra forfatternes øvrige arbejder, hvor kriminalitet ikke var det oprindelige fokus, men hvor forfatterne har været a?hængige af retsmateriale, der så er skrevet om til egentlige undersøgelser af kriminalitetskultur til denne lejlighed. Disse bidrag er ikke værkets stærkeste. Samlet set mangler antologien en afslutning, der sammenfatter de forskellige bidrag, ikke mindst bogens diversitet i temaer og vidtstrakte kronologi taget i betragtning. Læseren bliver ikke meget klogere på, hvad de samlende perspektiver er. Desuden mangler en drøftelse af, hvad det kulturhistoriske ved bogen egentlig er. Med andre ord savner man noget teoretisk re?leksion. Visse steder ses en inspiration fra den britiske socialhistoriske tradition, og i andre bidrag ses tydeligt en Foucault-inspireret vinkel. Andre steder er det mikrohistorien, der spø- ger. Men en mere samlet begrebsa?klaring udebliver. Den synes ofret af hensyn til pladsmangel – og i forvejen er det svært nok at dække 500 år! 6 Jørgensen: Thi kendes for ret, s. 227ff. 7 Andersen: ’Inkvisition i øjenhøjde’. 8 Knudsen: Lovkyndighed og vederhæftighed. 9 Strand: Efterforskningens anatomi.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03