183 “Gottlobs bande”, der med samtlige tyve og hælere talte mere end 200 personer, som i alt skulle have stået bag 180 tyverier og indbrud. Kroghs studie bør fremhæves for sin nære analyse af de kriminelle aktører selv, som det klart fornemmes af historien om Göttes netværk. To studier af kriminalitet under Anden Verdenskrig omhandler de moralske skred og den moralske panik, der ofte ledsager krig. Claus Bundgård Christensen fremstiller sin velkendte tese om de forskellige niveauer af sortbørskriminalitet, fra den organiserede gadeplans-sortbørshandel, med aktører fra den kriminelle underverden, til den mere spredte “white collar”-variant, hvor der som oftest var tale om personer uden forudgående kriminel baggrund. Det kunne være handelsog forretningsfolk, der ellers ikke havde ry for urent trav, men som under indtryk af besættelsen udviklede den selvopfattelse, at deres forbindelse til sortbørshandel var en slags nødværge affødt af omstændighederne. Større forskningsmæssig nyhedsværdi har imidlertid Lene So?ie Baks undersøgelse af forbrydelser begået dels af kvinder og dels mod kvinder og børn under besættelsen. Artiklen er en kritisk diskussion af kriminolog Karl O. Christiansens klassiske kriminologiske undersøgelse fra 1951. Dette ældre studie, foretaget kort tid efter besættelsen, påviste stigende rater for typer af seksuelt orienteret kriminalitet, såsom voldtægt, illegale aborter, uagtsom smitte med veneriske sygdomme, usømmelig adfærd og prostitution. Christiansen konkluderede imidlertid, at stigningen på disse områder ikke afspejlede en reel stigning, men derimod skyldtes den moralske panik, der greb samfundet under besættelsen. Politi og domstole greb hårdere ind over for disse forbrydelser end tidligere. En særlig stor opmærksomhed og frygt var der angående mandlige prostituerede homoseksuelle, der lokkede unge mænd i fordærv i København. Lene So?ie Bak tilbageviser ?lere af den ældre undersøgelses resultater og konkluderer, at tallene viser en reel stigning, navnlig når det handler om illegale aborter og uagtsom smitte med veneriske sygdomme. I begge tilfælde er der tale om en voldsom stigning i årene 1942-1943. Der er tale om en stigningsgrad, der ifølge Lene So?ie Bak ikke, som Christiansen påstod, kan forklares alene med fremkomst af en moralsk panik i samfundet. I antologiens tredje del ?lyttes fokus fra de kriminelle kulturer til politi- og fængselshistorie. Her kan Jørgen Mührmann-Lunds og Karl Peder Pedersens artikler med fordel læses i forlængelse af hinanden. Mührmann-Lund viser, hvordan den nyansatte politiinspektør i København fra 1682 ikke havde kriminalitetsbekæmpelse på programmet. Det var nærmere politiets opgave at understøtte enevældens merkantilistiske politik ved at kontrollere, at hovedstadens handel blev drevet til majestætens og landets bedste. Først et århundrede senere fik politiet egentlige kriminalitetsbekæmpende beføjelser, som vi forstår ved et moderne politi. Det er værd at bemærke, at det skete samtidig med, at der oprettedes en politiret i København i 1793, hvor politidirektøren havde dømmende myndighed i for
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03