KRIMINALITETENS KULTURHISTORIE Tyge Krogh, Louise Nyholm Kallestrup og Claus Bundgård Christensen (red.): Cultural Histories of Crime in Denmark, 1500 to 2000 London: Routledge 2018, 280 s. Den 16. marts 1751 indgav en ung tjenestepige en tyverianklage til Københavns inkvisitionskommission. Få uger forinden var en sort kyse forsvundet fra hendes kammer, og kort efter så hun den igen, nu på hovedet af en kvinde i nabolaget. Konfronteret med dette forklarede denne, at hun havde købt den af en anden kvinde ved navn Ulrica, der var gift med en tysk lejesoldat ved navn Johann Götte. Forhørsdommeren ved inkvisitionskommissionen, Erhard Mechlenburg, ?ik under trusler om tortur hurtigt Götte og Ulrica til at tilstå. Undersøgelsen afdækkede et tyvenetværk på i alt 16 soldater. Adskillige københavnere blev a?hørt og måtte indrømme, at de havde købt varer af Ulrica, der foregav at optræde som civil, da al handel med soldater eller deres hustruer var strengt forbudt. 14 af dem optrådte decideret som hælere. Soldaterne stjal, og Göttes kone sørgede for, at tyvekosterne i en række tilfælde blev afsat. Nogle gange blev der stjålet madvarer, som Ulrica tilberedte til ?lere af soldaterne. Sagen blev kendt i offentligheden. Ifølge en samtidig vise skulle den 38-årige Götte sammen med to andre soldater fra banden, Spendler og Goffein, have spillet terninger om, hvem af de tre, der skulle i galgen.1 Spendler blev den uheldige, da de to andre blev modtaget som kagstrøgne livstidsfanger i Stokhuset i marts 1752. Götte blev benådet og forvist til Rostock i 1759. Göttes “bande”, hvis man da kan betegne den sådan, var et af ?lere tyvenetværk blandt soldater i 1700-tallets København. Det afdækker Tyge Krogh i sit bidrag til en ny antologi, Cultural Histories of Crime in Denmark, 1500 to 2000. I disse år er kriminalitetshistorie i fremgang. Det gælder også i Danmark. Interessen for kriminalitet er naturligvis ikke ny. Tidligere har historikere og forfattere som Hugo Matthiessen, Einer Mellerup og S. Tage-Jensen skrevet om alt, lige fra prostituerede og lommetyve til de helt store forbryderhistorier.2 Men kriminalitetshistorie er i dag blevet et mere systematisk forskningsfelt for social- og kulturhistorikere.3 Bogen er et produkt af arbejdet i et kriminalitetshistorisk netværk, der siden 2014 har samlet en række danske historikere for, med redaktørernes ord, at afsøge fælles temaer og udvikle en samlet forståelse af kriminalitetens kulturhi1 Anonym: En andægtig Sang over de 3 arme Syndere Navnlig Gøtte, Spendler og Loffend d. 23. Febr. 1752. Formedelst mange begangne Tyverier skal som Hoved-Mænd spille om Galgen. 2 Der er tale om bidrag, der stadig inspirerer til kriminalitetshistoriske undersøgelser i dag, se Jarlskov: Lov og orden; Duedahl og Langen (red.): Nattens gerninger. 3 For en introduktion til den internationale historiogra?i, se Knepper: Writing.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03