176 I et spændende efterfølgende kapitel forlader Ole Justesen og Pernille Ipsen den overvejende politisk-økonomiske tilgang til fordel for et social- og kulturhistorisk perspektiv. De analyserer livet og den sociale struktur i forterne og fortbyerne, ikke mindst de såkaldte fortslaver og gruppen af euro-afrikanere. Det omfatter de såkaldte cassareægteskaber mellem europæiske mænd og afrikanske kvinder, børn af disse ægteskaber og de euro-afrikanske entreprenører. Ole Justesen fortsætter analysen i kapitel 9 og fokuserer især på perioden 1793-1826, hvor det begyndte at blive klart, at de danske forter levede på lånt tid. Danskerne blev i stigende grad presset af Asante, hvilket førte til krig mod Asante fra 1823-1826, og kapitlet lever ?int op til værkets generelle ambition om at fokusere på den komplicerede politiske og økonomiske interaktion. Hvor Justesens og Ipsens kapitel analyserede det kulturelle og sociale “rum”, som europæerne og afrikanerne interagerede i, behandler Justesen her tilsvarende deres fælles politiske rum. I kapitel 10 skriver Daniel Hopkins om de mangfoldige planer om dansk kolonisering på Guldkysten, som blev udfærdiget i tiden op til 1850. Han nævner de danske forsøg på plantagedrift og fremhæver især Paul Iserts planer om en landbrugskoloni. Hopkins viser her, hvorledes planerne blev vanskeligere at virkeliggøre efter forbuddet mod slavehandel i 1792. Han fremhæver Peter Thonnings store betydning for dette arbejde, blandt andet som det udmøntede sig i den såkaldte Guineakommission. I det følgende kapitel 11 følger Ole Justesen den politiske udvikling videre op til 1850, hvor de danske besiddelser blev solgt til England, og han gør ikke mindst grundigt rede for guvernør Edward Carstensens rolle i de diplomatiske forhandlinger op til salget i 1850. Herefter følger bogens sidste kapitel, hvor Anne Mette Jørgensen gør rede for kulturarven efter danskernes tid på Guldkysten. Hun skriver om de bygninger, som stadig er tilbage efter danskerne og om arbejdet med at bevare dem, ligesom hun kort omtaler museumsudstillinger, det historiske arkivarbejde og andre spor efter danskerne på Guldkysten. Samlet fremstår Vestafrika. Forterne på Guldkysten som et fornemt bind i den nye danske kolonihistorie. Den er et væsentligt bidrag til dansksproget Afrikaforskning og er skrevet af de bedste historikere på feltet. Alle bidrag bygger på forfatternes årelange arbejde med det originale kildemateriale i ikke mindst Rigsarkivet og inddrager overalt den nyeste internationale forskning om Guldkystens historie. Bogen er forsynet med mange og ualmindeligt ?ine illustrationer, mange af dem i farver og forsynet med informative billedtekster. Derudover er der en god og fyldig litteraturliste for hvert kapitel, som indledes med en kort historiogra?isk note. Endvidere er bogen forsynet med gode sted- og personregistre. Med dette værk foreligger der for første gang i mere end 50 år et seriøst værk, som behandler hele den periode, hvor danskerne var aktive på Guldkysten. Det er fornemt, at et sådan værk kan udgives på dansk, og man kan kun håbe, at en eventuel engelsk oversættelse kan gøre det tilgængeligt for ikke mindst ghanesiske forskere og historisk interesserede.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03