175 begyndelsen af 1800-tallet, ikke mindst på grund af Asante kongedømmets voksende dominans. I kapitel 2 følger Hernæs danskernes første fremstød i perioden 1657-1685. Det faldt sammen med grundlæggende transformationer i staterne på Guldkysten og i indlandet og indebar skovrydning, voksende landbrugsarealer og deraf følgende muligheder for befolkningsvækst og økonomisk ekspansion. En ny samfundstype udviklede sig gennem 1600-tallet, karakteriseret ved nye magteliter, højere specialisering og arbejdsdeling og en større markedsorientering af produktionen. Det var sådanne samfund, danskerne mødte, og de kom til at præ- ge deres handlemuligheder afgørende. I denne periode byggedes forterne Frederiksborg og Christiansborg, som forblev centre for danskernes handel. Kapitel 3 behandler perioden 1660-1700, hvor danskernes aktiviteter ikke mindst blev formet af den ekspanderende Akwamu stat, som kortvarigt besatte fortet Christiansborg i 1693. Danskerne ?ik det tilbage, men det viste, i hvor høj grad deres handlemuligheder var dikteret af de lokale stater. Hernæs følger historien videre i kapitel 4, som dækker tiden 1700-1730, hvor Akwamu sammen med staterne Akyem og senere Asante dominerede kysten. Hernæs har nogle ?ine analyser af disse statsformationer og viser med udvalgte eksempler, hvorledes interaktionen mellem danskerne og disse stater forløb. Danskerne vekslede mellem en alliance- og en konfrontationsstrategi, men det foregik normalt på lokale betingelser. Danskerne kom helskindet ud af denne periode, men den politiske situation i hele Accra-områder var ustabil og truende for handelen. Perioden 1730-1770 behandles i kapitel 5, og her bliver de vigtigste afrikanske aktører Akyem og Asante. De gode tider, som danskerne havde oplevet under Akyem, blev a?løst af helt andre betingelser, efter at Asante invaderede kysten i 1742. Asantes centrale rolle voksede, og Hernæs karakteriserer hele den sidste ?jerdedel af 1700-tallet som en Pax Asante. Hernæs’ bidrag slutter med kapitel 6, hvor han beskriver tiden 1770- 1800, hvor danskerne både på grund af konkurrence fra hollænderne og pres fra især Asante ?lyttede deres aktiviteter østpå, og ligesom andre oplevede danskerne et opsving i slavehandelen frem til slutningen af 1780’erne. De følgende seks kapitler er forfattet af bindets øvrige forfattere. Erik Gøbel beskriver i kapitel 7 den danske slavehandel fra 1647 til 1806.11 Danske skibe transporterede i alt knapt 100.000 slaver over Atlanten fra midten af 1600-tallet til slavehandelens ophør kort efter 1803, og det udgjorde 0,8% af alle de slaver, som blev transporteret denne vej fra det 16. til det 19. århundrede. Danskerne gik ind i slavehandelen fra 1640’erne, fra 1674 gennem Vestindisk-guineisk Kompagni og senere af Den Kongelige Guineiske Handelsdirektion. Gøbel giver en ?in beskrivelse af slavehandelens aspekter: dens økonomi, dens plads i den atlantiske vareudveksling og trekantshandelen, skibenes indretning og slavernes forhold om bord. Fremstillingen slutter med det danske forbud mod slavehandel i 1792. 11 Jf. Gøbel: The Danish Slave Trade.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03