169 reste eksempler på en i nogen grad generel tendens for værket – det militære forsvar har mening selv for småstaten – når Høiback skriver om Hitlers motivation for at besætte Norge: “Om Hitler hadde trodd at han ikke kom til å få noe gratis i Norge, hadde han ikke kommet” (s. 278). Høibacks analyse af beslutningsprocessen forud for ildåbningen mod det tyske skib er anderledes kompleks og behandler både den ansvarlige chefs livshistorie og militærledelse generelt, hvilket fører til den konklusion, at chefen reelt traf en politisk beslutning mod sin regerings udtalte intention. Dermed knæsætter Høiback effektivt individets potentielle agens og ansvar. At disse strukturelle bindinger for Høiback ultimativt indbefatter “regjeringen og Storting” (s. 309) gør hans bidrag ikke blot nytænkende, men også ganske provokerende. For læsere, der har stiftet bekendtskab med taktikundervisning på Hærens Of?icersskole vil Allan Slott Rasmussens behandling af 501 Parachute Infantry Regiments kamp i Holland 1944 sikkert vække genklang, men andre læsere efterlades end anelse på perronen, når krigsføringens grundprincipper introduceres som analytiske målepunkter. Det er så meget desto ærgerligere, når formålet med bidraget er at introducere også de uindviede i anvendt krigshistorie. Forfatterens egne kritiske overvejelser om grundprincippernes validitet ville have væ- ret kærkomne i stedet for blot en fodnote om, at Feltreglement I anser dem for evigtgyldige (s. 164).11 Til gengæld har forfatteren formået at beskrive en kaotisk kampsituation på en måde, så læseren ikke får fornemmelsen af, at fremstillingen strømliner den historiske virkelighed i jagten på et formidlingsmæssigt enkelt narrativ. Rasmussen er eksplicit, når han laver sine skøn og står ved, at kildegrundlaget ofte ikke giver entydige svar. Steen Bornholdt Andersen behandler kampene ved Väike-Emajõgi samme år mellem russiske og tyske styrker, hvor to forskellige doktrinære kulturer mødtes; den sovjetiske masseindsættelse over for den tyske ?leksibilitet og opportunisme. Andersens bidrag har således paralleller til amerikanske John A. Lynns undersøgelse af egyptisk kampeffektivitet i Battle: A history of combat and culture (2003). Behandlingen af danske soldaters indsats i Musa Qala tager en markant mere afdæmpet form, hvilket sikkert skyldes, at Jakob Brink Rasmussen beskæftiger sig med en følsom del af samtidshistorien og bl.a. baserer sin fremstilling på interviews. Rasmussen har selv pointeret de etiske dilemmaer ved sådanne interviews,12 og man fornemmer tydeligt kompromiset i fastholdelsen af operationen som noget særligt og på den anden side den latente afmyti?icering i udsagn som f.eks.: “[D]er var noget rivende galt med opklaringseskadronens grundlæggende militære færdigheder” (s. 346). Artiklen er skarpt funderet i den eksisterende forskning om militær erfaringsudnyttelse,13 som den imidlertid overgår i 11 Grundprincipperne er ofte blevet kritiseret, se f.eks. Høiback: ’Militærteori’, 65. 12 Rasmussen: ’Oral history’, 87-90. 13 Se f.eks. Jakobsen: ’Clear’, 78-105.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03