168 Til gengæld er selve analysen en guldgrube med sin vurdering af enheders og ikke mindst chefers optræden under stadig inddragelse af terrænet samt organisatoriske, doktrinære og teknologiske forhold. Finn Wiberg-Jørgensens fremstilling om forsvaret af Als i 1864 giver et interessant indblik i de potentielle kon?likter mellem det politisk-strategiske niveau og de taktiske muligheder. Samme skel forfølges af Clemmesen i sit bidrag om neutralitetshævdelsen under Første Verdenskrig, hvor Orlogsværftets radiostation skulle sikre overensstemmelse mellem regeringens balancering over for de krigsførende magter og søværnets optræden ved krænkelser af dansk farvand. I en tid, hvor dansk militær er indsat nationalt under politiets kommando ved forskellige bevogtningsopgaver, er forsvarsminister P. Munchs krav om det civile politis centrale rolle oplagt som lærestykke om det ikke altid friktionsløse forhold mellem de to etater. I bind 2 er særligt Knud Bartels fremstilling af slaget ved Verdun i 1916 interessant. Bartels var dansk forsvarschef i perioden 2009-2012, hvor den danske militære indsats i Helmand var på sit højeste, og det er derfor svært ikke at læse en række analogier ind i konklusionen om vigtigheden af overensstemmelse mellem de politiske mål og de militære muligheder – måske overvejelser om fastholdelsen af Armadillo-lejren i 2010? Claus Bundgård Christensens og Niels Bo Poulsens behandling af Brusilov-offensiven viser, at Første Verdenskrig var så meget mere end den statiske skyttegravskrig i vest. I sommeren 1916 lykkedes det den russiske general Aleksej Alekseevitj Brusilov at gennembryde den østrig-ungarske front i en grad, så det reelt medførte Østrig-Ungarns ophør som stormagt. Særligt interessant er det, hvordan det lykkedes at transformere erfaringer fra det konkrete eksempel til mere konceptuel tænkning, der på længere sigt dannede grundlaget for den Røde Hærs offensive doktrin. Fra den store gennembrudsmanøvre springer vi til Jeppe Plenge Trautners analyse af det britiske raid mod Zeebrugge-kanalens sluseporte for at imødegå den tyske ubådskrig i foråret 1918. Trods benævnelsen raid deltog mere end 7.000 mand på britisk side, og konklusionen på baggrund af de eksisterende fremstillinger betoner, hvor vanskeligt det er at drage en klar sammenhæng mellem den taktiske effekt på kamppladsen og det strategiske resultat. Ifølge Trautner kan eftertiden dog særligt fæstne sig ved planens evne til at imødegå det uforudsete – eller det, der i antologiens sidste bidrag af Clemmesen og Rasmus Dahlberg kaldes for resiliens. Toomas Hiios artikel om det kommunistiske kupforsøg i Estland i 1924 kan kun læses med truslen om endnu et hybridkrigslignende anslag fra øst mod det lille land i tankerne. Hiio peger selv på sociale mediers rolle som en kvalitativ forskel på dengang og nu, mens han samtidigt påviser neologismen hybrid warfare’s historiske baggrund. Norske Harald Høibacks komparation af dansk og norsk reaktion på Unternehmen Weserübung indledes med John Lukacs’ tese om, at den resolutte sænkning af den tyske krydser Blücher i Oslo?jorden om morgenen den 9. april var en afgørende forudsætning for Churchills succesfulde mobilisering af det britiske samfund. I redegørelsen for Norges sikkerhedspolitiske situation ?inder vi også et af de kla
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03