OM LÆRING OG INDSIGT FRA KRIG Michael Hesselholt Clemmesen (red.) Om læring og indsigt fra krig Syddansk Universitetsforlag, 2018 Bind I: 361 s., bind II: 330 s. “[M]ilitary history is to history, as I think someone once said, what military music is to music”, har den tidligere Oxford Regius Professor Michael Howard engang bemærket.1 Anerkendte militærhistorikere som Peter Paret og Robert M. Citino har også givet udtryk for den mistro, som undersøgelser af det militære domæne har påkaldt sig blandt fagfæller.2 Den seneste større fremstilling af dansk krigshistorie lader da også den radikale historikertradition og dens jævnførelse af krig og militær med – som redaktøren af værket spidst formulerer det – “irrationelle abnormiteter […] på linje med værtshusslagsmål og sexskandaler” fungere som udgangspunkt for sin historiogra?iske oversigt. Om det så er en rimelig dom over den radikale historikertradition eller ej, står det under alle omstændigheder klart, at militærhistorie nu er et emne i vækst på dansk grund med en mængde af nye fremstillinger siden årtusindskiftet: DIIS-udredningen om situationen under Den kolde Krig, revision af Danmarks geostrategiske betydning i tiden før Anden Verdenskrig, behandling af 45 slag med dansk deltagelse gennem 500 år samt ikke mindst oversigtsværk om dansk krigshistorie fra år 700 til 2010.3 Ovenstå- ende er blot et udpluk, men fælles for dem er, at de i vidt omfang ignorerer den fysiske kamps udførelse til fordel for strategiske og politiske overvejelser. Et forhold der også gælder for det seneste bidrag i form af en kort syntese om dansk krigsdeltagelse siden 1991.4 På den ene side har dansk historieskrivning altså virkelig taget “war and society”-perspektivet til sig, men dens udøvere synes i nogen grad at have glemt John Keegans formaning om, at militærhistorikeren også bør forsøge “to catch a glimpse of the face of battle”.5 Derfor er det glædeligt, at Forsvarsakademiet i samarbejde med Dansk Militærhistorisk Kommission i år har udgivet antologien “Om læring og indsigt fra krig”, der er resultat af en kursusrække a?holdt på For1 Howard: ’Military History’, 13. 2 Paret: ’Military’, 13; Citino: ’Histories’, 1090. 3 For betragtninger om forholdet mellem militær- og krigshistorie, se indledningen i Jensen: Danmarks krigshistorie. Dansk Institut for Internationale Studier: Kolde krig; Clemmesen: 9. april; Bjerg og Frantzen: Danmark; Jensen, Danmarks krigshistorie. For mere udførlige historiogra?ier, se blandt andet Heurlin: ’Militær’; Jensen (red.): Danmarks krigshistorie. 4 Lidegaard: Danmark i krig. 5 Keegan: Battle, 60.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03