157 LITTERATUR Trykte kilder Arke, Pia: Scoresbysundhistorier. fotogra?ier, kolonisering og kortlægning, København: Borgen, 2003. Breum, Martin: Hvis Grønland river sig løs. En rejse i kongerigets sprækker, København: Gyldendal, 2018. Forchhammer, Søren: ’Det danske, det grønlandske og den store urbanisering’, Grønland 49 (4- 5), 2001, 172-176. Forsoningskommissionen: Vi forstår fortiden. Vi tager ansvar for nutiden. Vi arbejder for en bedre fremtid, Nuuk: Betænkning til Naalakkersuisut, 2017. Gad, Ulrik Pram: Dansksprogede grønlænderes plads i et Grønland under grønlandisering og modernisering. En diskursanalyse af den grønlandske sprogdebat – læst som identitetspolitisk forhandling, Eskimologis Skrifter 19, 2005. Gad, Ulrik Pram: ’En post-kolonial grønlandsk-dansk fremtid? Tre scenarier for rigsfællesskabets opløsning – og tre for dets beståen og forandring’, Arbejdspapir 1, 2009, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet [Oprindelig: ’Un avenir postcolonial groenlandodanois? Trois scénarios pour la dissolution de la Communauté du royaume – et trois autres pour son maintien et sa modi?ication’, Nordiques 18, 2009, 69-87]. Gad, Ulrik Pram: National Identity Politics and Postcolonial Sovereignty Games: Greenland in the margins of Europe, Monographs on Greenland 353 [Man & Society 43] series, København: Museum Tusculanums Forlag, 2016. Graugaard, Naja: ’”Without seals, there are no Greenlanders”: colonial and postcolonial narratives of sustainability and Inuit seal hunting’. I Ulrik Pram Gad og Jeppe Strandsbjerg (red.): The Politics of Sustainability in the Arctic: Recon?iguring identity, space, and time, Routledge Studies in Sustainability, London: Routledge, 2018, 74-93. Grovogui, Siba: ’Postcolonial Sovereignty: Experimentation with Statehood and Self-Determination’. I Rebecca Adler-Nissen og Ulrik Pram Gad (red.): European Integration and Post-Colonial Sovereignty Games: The EU Overseas Countries and Territories. New International Relations series, London: Routledge, 2013, 25-38. Harhoff, Frederik: Rigsfællesskabet, Århus: Klim, 1993. Heinrich; Jens: Eske Brun og det moderne Grønlands tilblivelse 1932-64, Arktisk Forskningsjournal 1, 2012. Information 7.5.2016, Martin Breum: ”Taksøe: ”Vi er det 12.-største land i verden””. Kjærgaard, Thorkild: ’Kolonien Grønland - et intellektuelt bedrag’, Noter 210, 2016, 13-20. Kleist, Mininnguaq: ’Greenland’s Self-Government’. I Nathalia Loukacheva (red.): Polar Law Textbook, Copenhagen: Nordic Council of Ministers, 2010, 171-198. Lynge, Finn: Den vanskelige tango / Tango nalunartoq. En indvendig rundtur i Riget / Naalagaaf?iup iluanut pulattarneq, Nuuk: Atuagkat, 2002. Politiken 12.1.2014, Thorkild Kjærgaard: ”Landsmænd”. Sørensen, Bo Wagner: Magt eller afmagt? Køn, følelser og vold i Grønland, København: Akademisk, 1994. Thisted, Kirsten: ’The Greenlandic Reconciliation Commission: Ethnonationalism, Arctic Resources, and Post-Colonial Identity’. I Lill-Ann Körber et al. (red.): Arctic Environmental Modernities. From the Age of Polar Exploration to the Era of the Anthropocene, London: Palgrave Macmillan 2017. Thomsen, Hanne: ’Ægte grønlændere og nye grønlændere. Om forskellige opfattelser af grønlandskhed’, Den Jyske historiker 81, 1998, 21-55. Thuesen, Søren: Fremad, opad. Kampen for en moderne grønlandsk identitet, København: Rhodos, 1988. Weekendavisen, sektion Bøger, 24.2.2017, Thorkild Kjærgaard: ”Grønland og Hermod Lannungs private udenrigspolitik”. Weekendavisen, sektion Idéer, 4.5.2018, Thorkild Kjærgaard: ”Bare 50 år mere”. Wilhjelm, Henrik: De nye Grønlændere, Charlottenlund: Det grønlandske Selskab, 2008.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03