149 KOLONI OG KOLONIALISME SOM ANALYSEKATEGORIER Når Grønland ?igurerer som en dansk koloni (i Gads kolonihistoriske værk), er det på baggrund af ?ire klare kriterier. Forfatterne afgrænser først deres brug af kategorien koloni til perioden efter 1500. Dernæst anlægges det kriterium, at der skal have været tale om en betydelig (fysisk) afstand mellem et regeringscentrum og den styrede koloni. Yderligere skal området/kolonien i politisk og administrativ forstand have haft vilkår, der afveg substantielt fra vilkårene i metropolen; endelig skal der have været tale om, at den lokale befolkning blev forstået og behandlet som etnisk eller kulturelt forskellig fra kolonisatorerne.8 Det danske engagement i Grønland lever op til disse ?ire kriterier. Engagementet indledtes i 1721 og afstanden mellem centraladministrationen i Danmark og lokaladministration samt befolkning i Grønland var substantiel. Der var en hel række politiske og administrative forskelle på vilkårene i Danmark og i Grønland. Endelig blev forholdet mellem europæere og grønlændere opfattet som en relation mellem folk på vidt forskellige udviklingstrin. Det mest betydningsfulde i mine øjne er netop konceptualiseringen af kulturmødet som et møde mellem kulturfolk og naturfolk, mellem et avanceret og et primitivt samfund, eller hvad vi i dag ville opfatte som et møde mellem et vestligt og et ikkevestligt folk. Vi kan vende tilbage til Østgrønland for at eksempli?icere rammerne for dette møde. Området er svært tilgængeligt, og befolkningen her blev derfor som nævnt først ret sent genstand for kolonisering. Det var gennem Gustav Holms såkaldte konebådsekspedition i årene 1883-85, at området og befolkningen blev kendt. Blandt ekspeditionens mest skelsættende videnskabelige resultater var en omfattende etnogra?isk beskrivelse af befolkningen i Ammassalik-området. Udover beskrivelsen af skikke og levevis foretog ekspeditionsdeltagerne antropologiske opmålinger og hjemtog kranier, som i Danmark blev anvendt i raceorienterede studier. Materialet fra ekspeditionen afspejler alle tidens hierarkiske forestillinger om ulige kulturelle kompetencer. Samtidigt gav situationen anledning til overvejelser over, hvordan kolonisationsprocessen var forløbet i resten af Grønland. Mens befolkningen på østkysten – ifølge optegnelserne fra ekspeditionen – legemliggjorde oprindelige inuitiske dyder, var der blandt ekspeditionsdeltagerne ret kritiske holdninger til tilstanden i det koloniserede Vestgrønland. De endnu ukoloniserede østgrønlændere repræsenterede naturfolket i sin oprindelige tilstand, mens de koloniserede vestgrønlændere befandt sig på vejen mod kulturfolkets højere stade. Denne fremherskende forståelse af grønlænderne som et folk på vej mod den europæiske kultur kan ses i føromtalte Knud Berlins udlægning af årsagerne til, 8 Brimnes et al.: ’En ny dansk kolonihistorie’, 5-6.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03