146 begrebet “koloni”, fordi den opererer med “Grønland” som et (evigt) territorium, og fordi den ikke på nogen seriøs måde forholder sig til forholdet mellem befolkningsgrupper. I det følgende kigger jeg først på, hvordan begrebet koloni optrådte i forbindelse med Grønland. Her er den afgørende pointe, at kolonibegrebet – ligesom de kontekster, det har optrådt i – har været (og er) under bestandig forandring. Derfor er den historiske kontekst afgørende for, hvordan kolonibegrebet blev forstå- et og anvendt. For at illustrere denne pointe peger jeg først på, hvordan Danmark anvendte kolonibegrebet strategisk i en territorial strid med Norge (der også afspejler, at territoriet Grønland er formet af bl.a. politiske processer), og dernæst på at holdningen til kolonialisme forandrede sig over tid. Endelig behandler jeg kolonibegrebet som et analyseredskab og overvejer i forlængelse heraf om det er relevant i henseende til den grønlandsk-danske relation. TERRITORIALISERING OG DEN STRATEGISKE KOLONISTATUS Hvis vi ser bort fra navnet Grønland giver det ikke mening at knytte en entydig forbindelse mellem en middelalderlig nordisk tilstedeværelse, og det koloniprojekt, der indledtes i 1721 – eller for den sags skyld nutidens Grønland. Faktisk var det på ingen måde givet, at Grønland (Kalaallit Nunaat) som vi kender i det dag, hang sammen som en territorial enhed. Det var først i 1921 (altså mere end 400 år efter, at nordboerne forsvandt fra Grønland), at Danmark i anledning af 200-året for Hans Egedes ankomst til området omkring nutidens Nuuk udråbte suverænitet over hele Grønland. Forud for den danske erklæring lå en langstrakt territorialiseringsproces. Udviklingen ligner til forveksling den proces, hvorigennem områder efterhånden blev samlet som koloniale besiddelser under de europæiske magter. Eksempelvis var de britiske og franske imperiers etablering af kolonier, først i Asien og senere i Afrika, typisk bevægelser, der gik fra anlæggelse af handelsstationer eller -byer mod gradvis øget administrativ kontrol over et samlet, og skarpere afgrænset, koloniområde. At afgrænsningen af Grønland ikke gav sig selv ses tydeligt i den politiske kamp med Norge – Østgrønlands-sagen. Sagen opstod, da den danske stat (efter diplomatiske sonderinger og ud fra en antagelse om, at alle ville acceptere kravet) erklærede sin suverænitet over hele Grønland i 1921. Den norske regering modsatte sig imidlertid kravet, og der opstod en lurende strid mellem Norge og Danmark om retten til Østgrønland. Danmark øgede sine aktiviteter i området, der først for alvor var blevet udforsket og koloniseret fra slutningen af 1800-tallet. I 1925 blev voksne og børn med fangstredskaber og fornødenheder fragtet til Scoresbysund (Ittoqqortoormiit), hvor en ny kolonisation blev anlagt. Argumentet lød, at Ammassalikområdet var blevet overbefolket, og at det derfor var nødvendig at ?lytte en del af indbyggerne. Imidlertid var der ?lere forhold på spil: dels en nationalsindet modvilje mod
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03