141 mindelighed, men også hvert enkelt bind speci?ikt.8 Ved med åbne øjne og mod bedre vidende at bøje sig for et politisk-ideologisk ønske om at rubricere Grønland sammen med de af europæiske magter (herunder Danmark-Norge) i perioden ca. 1350 til ca. 1900 undertvungne oversøiske territorier, åbner man begyndende med titlen Grønland – Den arktiske koloni (det eneste af kolonihistoriens ?ire regionale bind, hvor ordet koloni er trukket op i titlen) op for en synd?lod af negative konnotationer og giver frit løb for postkolonialistisk forargelse og fordømmelse. Fra første til sidste side er “kolonimagten” Danmark(-Norge) under anklage af de strenge, altid årvågne forfattere for at sigte på kontrol, økonomisk vinding og – værst af alt – civilisering af grønlænderne. Enhver antydning af, at den europæ- iske, på kristen etik baserede teknisk-matematiske kultur, som i dansk(-norsk) aftapning førtes til Grønland, ikke bare var ?lere gange mere magtfuld end den grønlandske, men også bedre, mildere og mere attraktiv, ikke mindst for kvinder, børn, fattige og udstødte end det gamle, ekstremt voldelige for ikke at sige morderiske grønlandske samfund,9 får forfatterne op i det røde felt. Aldrig slapper de ni “kolonihistorikere” (otte ph.d.er med en dr.phil. i arkæologi som førerhund) af og glæder sig over, at grønlænderne – i modsætning til hvad der var tilfældet for andre indfødte folk i Nordamerika – som ligestillet nationalt mindretal inden for det dansk(-norske) rige forblev et frit folk med fuld retssikkerhed, at voldsniveauet dalede kendeligt, at de ?ik et skriftsprog og lærte at læse og skrive, at jagten takket være garnfangst, skydevåben og andre europæiske redskaber blev mere effektiv og mindre farlig, at levestandarden steg, at de sultne ?ik noget at spise i krisesituationer, og at kvinderne ?ik ?ine billeder og pænt tapet i husene og blev hjulpet af uddannede jordemødre, når de skulle føde, i stedet for at være overladt til kvaksalveres barbariske og grusomme obstetrik. Vrangforestillinger og grove mistolkninger påtvinges virkeligheden, koste hvad det vil, så det passer ind i et koloniparadigme, som intet eller kun hændelsesvis har med Grønland at gøre.10 Et udmattende skoleridt, som man i nyere tid skal til sovjetisk og østeuropæ- isk historieskrivning for at ?inde paralleller til. Dér skulle alt passes ind i et forud fastlagt skema, og hvis ikke virkeligheden passede til teorien, så var det – som her – virkeligheden, der måtte give sig. Det er også til sovjetisk historieskrivning 8 Gulløv (red.): Grønland – Den arktiske koloni, 4, hovedredaktionens fælles forord. 9 Ole Marquardt har opgjort, at af 200 mennesker, som Niels Egede i 1740 mødte 150 km nord for Nuuk, var en ?jerdedel (50) kendt som mordere: “From his conversation with the murderers it is evident that they had lived in Nuuk when Niels Egede’s father [Hans Egede] was a missionary there”. Marquardt: ’The importation of European diseases’, 140. 10 At Danmark(-Norge) som mindre nordeuropæisk magt opmærksomt fulgte med i, hvad større nationer med omfattende oversøiske besiddelser gjorde og nu og da lod sig inspirere, er en selvfølge. Men det gør ikke Grønland til en koloni, ligesom det ikke gør Christianshavn til en koloni, at der – som påvist af historikeren Søren Rud – er slående paralleller mellem håndteringen af Grønland og håndteringen af Christianshavn i slutningen af 1800-tallet. Søren Rud: Den rette blanding, 42-64.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03