139 råde – til evig tid være om ikke dansk(-norsk), så i hvert fald et tidligere dansk(- norsk) område. En dansk(-norsk) koloni – forstået som del af den moderne europæiske ekspansion efter 1350 – ville Grønland i sagens natur aldrig kunne blive. Skulle Grønland have plads i kolonihistorien, måtte det være som koloni under en anden europæisk nation end Danmark(-Norge). Og sådan kunne det i øvrigt let være gået. Både hollænderne og englænderne var interesserede i Grønland i 1600-tallet, og hvis ikke Hans Egede havde fået overtalt en tøvende Frederik IV til at understøtte sit grønlandsprojekt, ville Grønland antagelig være gledet over på hollandske eller engelske hænder og dermed have erhvervet adkomst til en plads i enten hollandsk eller britisk kolonihistorie. Hans Egede gjorde ikke Grønland til en koloni. Tværtimod forhindrede han, som bemærket af den norske kirkehistoriker Erling Danbolt, at Grønland blev en del af den moderne europæiske kolonialismes historie, hvor menuen for den indfødte befolkning i det Nordamerika, som Grønland er en del af, stod på racisme, folkemord, hensynsløs udbytning, kulturel destruktion og europæiske sygdomme.1 Kun det sidste undgik Grønland ikke. Skulle det ske, at Grønland på et eller andet tidspunkt gled ud af syne for Danmark(-Norge) uden dog at blive erobret af en anden europæisk nation, således som det faktisk skete i kølvandet på den senmiddelalderlige krise, hvis virkning forstærkedes af de siden 11-1200-tallet indtrængende eskimoer (inuit) og af den optrækkende klimaforværring,2 så ville en senere dansk(-norsk) generhvervelse ikke gøre Grønland til koloni. Der ville i dette tilfælde være tale om reconquista – generobring, generhvervelse – af en ældgammel, aldrig glemt, aldrig opgivet besiddelse3 uden sammenhæng med moderne europæisk kolonialisme, uløseligt forbundet som den er med nyerhvervelse af beboede, hidtil ukendte oversøiske områder efter 1350 (eller eventuelt efter Amerikas opdagelselse 1492).4 I modsat fald skulle en spansk kolonihistorie også omfatte hovedparten af det nuværende Spanien, som i middelalderen blev generobret fra araberne. En reconquista kan forløbe meget forskelligt. Den kan, som det var tilfældet under den blodige spanske reconquista, være forbundet med ubarmhjertig fordrivelse af de indtrængende folk, eller den kan – som det blev tilfældet i 1700-tallets Grønland – være aldeles ublodig og forbundet med en generøs anerkendelse af det indtrængende folks ret til at blive boende på det generobrede område med status af ligestillet natio1 Danbolt: ’Den ukjente Egede’, 1. 2 Kjærgaard: ’Da der blev kastet lod’. 3 Grønland var på intet tidspunkt hverken glemt eller opgivet, hvilket adskillige aktstykker og breve vedrørende Grønlands besejl ing fra 1521-1699 v iser. Bobé, Louis (red.): Diplomatarium Groenlandicum, 4-26. Hans Egede så hele sit virke i et reconquista-perspektiv og lagde i den forbindelse vægt på nordboruinerne som “et altafgørende forbindelsesled [mellem fortid og nutid]; de [ruinerne] udstrålede identitet, der gik på tværs af t id og sted” og v idnede storslået og uimodsigeligt om Danmark-Norges ret i Grønland. Mølholm Olesen: ’Hvorfor genoplivede Hans Egede nordboernes ruiner’, 35. 4 Gulløv (red.): Grønland – Den arktiske koloni, 5-6, hvor den relevante periode for “moderne europæisk kolonialisme” fastsættes til ”århundrederne efter 1500”.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03