135 I Tyskland opnår han stor popularitet under navnet Reinhart Fuchs, til England når han først lidt senere, og her får han ikke helt samme gennemslag som på kontinentet. I Danmark får man altså først en rævebog i 1555, men Reinike Foss har utvivlsomt været kendt her længe før.6 I Danmarks middelalder træffer man især ræven på kirkernes kalkmalerier. Et motiv, der ?indes ?lere steder, er ræven, der prædiker for gæssene. I Ottestrup på Sjælland og Västra Vemmerlöv i Skåne flankeres den prædikende ræv af en scene, hvor gæssene hænger ræven – som hævn for hans falskhed og ugerninger, må man forstå. Ligheden med fablerne om Reinike Foss er slående. I flere af Ræ- vebogens historier optræder Reinike Foss som gejstlig og misbruger denne position til at narre de andre dyr. Parallellen mellem kalkmaleriernes og Rævebogens henrettelsesscener er selvindlysende, bortset fra den ikke uvæsentlige forskel, at Rævebogens hovedperson undslipper i sidste øjeblik. Ved nærmere eftersyn er der også forskel i de bagvedliggende budskaber. Kalkmaleriernes prædikende ræv er en advarsel til sogneboerne mod at lytte til falske prædikanter og en opfordring til at deltage i kampen mod kætteri og vantro (og Djævelen selv), mens Rævebogen leverer en mere omfattende senmiddelalderlig satire over gejstlighed og kirke.7 I den danske Rævebog, der er oversat fra et før-reformatorisk forlæg, men først udkommer efter reformationen, transformeres denne senmiddelalderlige anti-klerikalisme pudsigt nok til en speci?ik luthersk kritik af katolicismen. I alle tilfælde viser disse eksempler, hvordan moralister trak på rævens kulturelle betydning for at sende bestemte budskaber, som nemt kunne a?kodes af modtageren. En krølle på halen var dog, at publikum kunne fortolke moralisternes ræve?igurer på divergerende måder. Ligesom Rævebogen som sagt kunne læses som en kritik af konge og adel, kunne sogneboer i Ottestrup og Västra Vemmeløv opfatte den prædikende ræv på kirkevæggen som symbol på den etablerede kirke, f.eks. deres egen sognepræst. Og det var jo ikke meningen – eller var det? Der har de senere årtier været en stigende interesse for dyrehistorie som del af et større såkaldt Animal Turn i humanvidenskaberne. Årsagerne til den forøgede opmærksomhed på dyrs rolle i historien er mange. Dels brede samfundsdebatter om miljø, biodiversitet, dyrevelfærd osv., dels mere faginterne diskussioner om agency, minoriteter og historie fra neden. En radikal retning, Critical Animal Studies, forlanger en dyrehistorie, som tillægger dyrene agency og betragter historien fra dyrenes synsvinkel.8 En fortaler for denne retning, middelalderhistorikeren Anna Lisa Taylor, har i en nylig artikel kritiseret den type dyrehistorie, som ovenstående beretning om Reinike Foss og den prædikende ræv er et eksempel på, for alene at studere dyr som spejl af menneskers mentalitet og kultur. 6 Møller: En Ræffue Bog. Varty: Reynard the Fox. 7 Jf. Varty: Reynard the Fox. 8 F.eks. Fudge: What Was It Like.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03