134 Alligevel er budskabet temmelig tvetydigt. Reinike Fos er rigtignok den store skurk, der afgiver mange eksempler på, hvordan man ikke skal opføre sig. På den anden side udstiller han igen og igen sine omgivelsers falskhed og forfængelighed, og derved bliver han i en vis forstand læserens helt. Da ofrene for hovedpersonens rævestreger ofte er løvekongen og hans adelige hofmænd (især ulven og bjørnen), indeholder Rævebogen samtidig et subversivt aspekt, som kun med god vilje kamu?leres af udgiverens moraliserende kommentarer. Underholdningsværdien, men sikkert også de samfundskritiske, skeptiske og subversive elementer, gjorde Rævebogen enormt populær.2 Den forekommer således hyppigt i danske arveskifter fra 1600-tallet.3 Vi kommer altså ind i historien på det tidspunkt, hvor Reinike Foss første gang bliver stillet til regnskab for sine ugerninger. Rævebogen begynder med, at løvekongen holder hof, hvor dyrene frembringer deres klager over den grumme ræv. Kongen sender det ene dyr efter det andet ud for at stævne Reinike Foss for kongens domstol. Én ad gangen narrer ræven dem alle og bringer dem i skade og fordærv. Til sidst drager han dog frivilligt til hoffet, hvor han til sin overraskelse dømmes til døden. Han føres til galgen, men stående på stigen med løkken om halsen får han tilladelse til at tale sin sag. Ved rævelist besnakker han kongen, så han sættes på fri fod mod højtidelige løfter om at rette sig. Herefter fortsætter han naturligvis sin vanlige adfærd. Kan en ræv andet? Efter mange lystige eventyr ender det hele igen med en retssag. Denne gang afgøres sagen ved en tvekamp med ærke?jenden, ulven Isengrim. Reinike Foss besejrer sin modstander ved at pisse ham i øjnene, og ikke blot løslades han og renses for alle anklager, han gøres også til kongens kansler og kan drage hjem til sin borg Malepartus som en magtfuld og holden ræv.4 Reinike Foss er blot ét af mange eksempler på, hvordan mennesker på tværs af kulturer har tillagt ræven bestemte egenskaber. Ræven er den universelle trickster. Den er snu, listig, snydagtig, forræderisk. Den klarer sig ved intelligens frem for råstyrke, den er individualist. Den kan også symbolisere skønhed og sex. I mange kulturer bliver ræven sindbillede på det underjordiske, dæmoniske og ondsindede. I Det Gamle Testamente repræsenterer den Djævelen, i nordisk mytologi er den Lokes følgeånd. I antikkens fabler er den en af de helt centrale ?igurer, den evige forræder og snydepels. I europæisk middelalder får ræven stor udbredelse som symbolsk manifestation af lignende menneskelige og overnaturlige kvaliteter.5 Den mest folkekære af middelalderens ræve?igurer, Reinike Foss, fø- des i Nederlandene i 1100-tallet og vandrer hurtigt til Frankrig, hvor den litterære Renard bliver så populær, at renard erstatter det ældre ord for ræv (goupil). 2 Ibid. 3 Appel: Læsning og bogmarked, 2, s. 765. 4 Veiger: En Ræffue Bog. 5 Wallen: Fox.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03