131 King, Steven og Peter Jones: ’Testifying for the Poor: Epistolary Advocates and the Negotiation of Parochial Relief in England, 1800-1834’, Journal of Social History 49 (4), Oxford University Press, 2016. Koefoed, Nina Javette: ’Performing Male Political Citizenship: Local Philanthropy as an Arena for Practicing and Negotiating Citizenship in Late Nineteenth-Century Denmark’. I Nina Javette Koefoed Krista Cowman Åsa Karlsson Sjögren (red.): Gender in Urban Europe, Routledge, 2014, 162-177. Kolstrup, Søren: Velfærdsstatens rødder: fra kommunesocialisme til folkepension. SFAH skriftserie nr. 38, København: Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie, 1996. Kolstrup, Søren: ’Fattiglovgivningen fra 1803 til 1891’. I Jørn Henrik Petersen, Klaus Petersen og Niels Christiansen (red.): Dansk Velfærdshistorie, bd. 1, Odense Universitetsforlag, 2010, 149-233. Kymlicka, W. og W. Normann: ’Return of the Citizen: A Survey of Recent Work on Citizenship Theory’, Ethics 104 (2), 1994. 352-81. Laneth, Pia Fris: 1915 – da kvinder og tyende blev borgere, København: Gyldendal, 2015. Larsen, Jytte: Også andre hensyn, bd. 1: Dansk ligestillingshistorie 1849-1915, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2010. Lees, Lynn Hollen: The solidarities of strangers: the English poor laws and the people, 1700-1948, Cambridge: Cambridge University Press, 1998. Leeuwen, Marco van: ’Histories of Risk and Welfare in Europe during the 18th and 19th centuries’. I Anthony Cunningham og Ole Peter Grell (red.): I Health care and poor relief in 18th and 19th century Northern Europe: History of Medicine in Context, 2002, 32-66. Lister, Ruth: ’Citizenship’, Feminist Review 57, 1997, 28-48. Lister, Ruth: Engendering Citizenship, Work and Care, Aalborg: FREIA, Aalborg Universitet, 1997. Lister, Ruth og Jo Campling: Citizenship: Feminist Perspectives, Houndmills: Machmillan, 1997. Lützen, Karin: Byen tæmmes: kernefamilie, sociale reformer og velgørenhed i 1800-tallets København, København: Hans Reitzels Forlag, 1998. Mann, Michael: ’Ruling Class Strategies and Citizenship’, Sociology 21 (3), 1987, 339-354. Marshall, T.H.: Citizenship ans Social Class and other Essays, Cambridge: Cambridge University Press, 1949. Marshall, T.H.: Medborgerskab og social klasse, København: Hans Reitzels Forlag, 2003. Nyers, Peter: ’No One Is Illegal Between City and Nation’, Studies in Social Justice 4 (2), 2010, 127-143. Nørgård, Inger Lyngdrup: Beskyt de værdige fattige!: opfattelser og behandling af fattige i velgø- renhed, ?ilantropi og fattigvæsen i København 1770-1874, Odense: Det Humanistiske Fakultet, ph.d.-a?handling, Syddansk Universitet, 2015. Pine, Adam M.: ’The Performativity of Urban Citizenship’, Environment and Planning A 42 (5), 2010, 1103-1120. Rigsdagstidende, Folketingets Forhandlinger, 1874-1875. Rigsdagstidende, Tillæg A, 1874-1875. Rigsdagstidende, Folketingets Forhandlinger, 1875-1876. Rigsdagstidende, Folketingets Forhandlinger, 1886-1887. Rud, Søren: Subjektiveringsprocesser i metropol og koloni: København og Grønland i 1800-tallet, København: Det Humanistiske Fakultet, ph.d.-a?handling, Københavns Universitet, 2010. Siim, Birte: Gender and Citizenship : Politics and Agency in France, Britain and Denmark, Cambridge: Cambridge University Press, 2000. Sokoll, Thomas: ’Negotiating a Living: Essex Pauper Letters from London, 1800–1834’, International Review of Social History 45 (S8), 2000, 19-46. Turner, Bryan S.: ’Outline of a theory of citizenship’, Sociology 24 (2), 1990, 189-217. Tholle, Johannes: ’Frihaverne i Aarhus: 1827-1927’, Historisk Samfund for Aarhus Stifts Årbog, 1927, 20-28. Wessel Hansen, Peter: Den skjulte fattigdom: middelstandens fattige i København 1750-1850, København: Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, 2013. Yuval-Davis, Nira: ’Women, Citizenship and Difference’, Feminist Review 57, 1997, 4-27.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03