130 samtidigt bevise at de var i besiddelse af den arbejdsomhed og selvstændighed, der gjorde dem til værdige, politiske medborgere. For kommunen, udgjorde havearbejdet en konkret mulighed for en moralsk opdragelse af den fattige. Gennem kontrol og eftersyn med haverne søgte kommunen at kultivere en bestemt tilsigtet adfærd hos havebrugerne, der dog ikke altid blev efterlevet. Overordnet set viste kommunen sig dog lydhør over for den stigende efterspørgsel og etablerede løbende nye områder med haver. Ved derved at analysere forhandlingen mellem giver og modtager af fattighjælp som en forhandling af medborgerskab har artiklen vist, at fattige forstod at forhandle medborgerskabets rammer, og på hvilke måder den kommunale fattigforsorg kan siges at være formet af samspillet mellem fattig og fattigudvalg. LITTERATUR Utrykte kilder Aarhus Stadsarkiv (AS), Journalsager til Aarhus Byråds forhandlinger. AS, Fattigvæsenet, Aarhus Kommune, Protokol over frihaverne 1836-1881. AS, Fattigvæsenet, Aarhus Kommune, Protokol over frihaverne 1890-1917 AS, Fattigvæsenet, Aarhus Kommune, Sager vedr. frihaverne 1890-1910. AS, Fattigvæsenet, Aarhus Kommune, Sager vedr. frihaverne 1910-1916. Rigsarkivet (RA), Fattigvæsenet, Aarhus Kommune, Sager vedr. Frihaverne 1867-1886. Trykte kilder Aarhus Byråds Forhandlinger, 1868-1892. Aarhus Vejviser, 1876. Borchorst, Anette, Drude Dahlerup og Mai Hostrup Brunse: Før og efter stemmeretten: køn, demokrati og velfærd, Frederiksberg: Frydenlund Academic, 2015. Canning, Kathleen og Sonya O. Rose: ’Gender, Citizenship and Subjectivity: Some Historical and Theoretical Considerations’, Gender & History 13 (3), 2001, 427-443. Cowman, Krista, Åsa Karlsson Sjögren og Nina Javette Koefoed: Gender in Urban Europe: Sites of Political Activity and Citizenship, 1750-1900, New York: Routledge, 2014. Degn, Ole og Vagn Dybdahl: Borgere i byens råd: medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd 1838-1968, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 1968. Faye Jacobsen, Anette: Husbondret : rettighedskulturer i Danmark, 1750-1920, København: Museum Tusculanums Forlag, 2008. Lilla Voss: ’Fattigdom og Fattigforsorg i 1880’erne’. I Jens Haugaard Jensen, Erik Hansen og Lilla Voss (red.): Sociale studier: Kriminalitet, prostitution og fattigdom i Århus ca. 1870-1906, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 1975. Hobson, Barbara, Jane Lewis og Birte Siim: Contested Concepts in Gender and Social Politics, Cheltenham: Edward Elgar, 2002. Horstbøll, Henrik: ’Politisk medborgerskab og junigrundloven : den almindelige valgrets begrebshistorie’, Den jyske historiker, 83, 1999, 168-180. Isin, Engin F.: ’Citizenship in Flux: The Figure of the Activist Citizen’, Subjectivity 29 (1), 2009, 367-388. Isin, Engin F. og Bryan S Turner: Handbook of Citizenship Studies, London: SAGE, 2002. Isin, Engin F. og Greg M Nielsen: Acts of Citizenship, London: Zed Books Ltd, 2008. Jonasen, Viggo: ’Den kommunale danske velfærdsstat – gennem ?ire socialreformer og ?ire mellemtider’. I Niels Ploug, Ingrid Henriksen, og Niels Kærgård (red.): Den danske velfærdsstats historie, København: Socialforskningsinstituttet, 2004, 202-221. King, Steven: ’Negotiating the Law of Poor Relief in England, 1800-1840’, History 96 (324), 2011, 410-435.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03