125 byen betydeligt. I den første ansøgning fra 1881 skrev Jensen, at han havde boet fem år i byen, men i ansøgningen fra 1883 fremgår det, at han havde opholdt sig i byen i over 10 år.58 Selvom man således bør tage sig nogle kildekritiske forbehold i forhold til ansøgningsmaterialet, synes det alligevel, at kilderne, netop i kraft af dette aspekt af forstilthed og manipulation, kan give et indblik i de fattiges strategiske handlinger. Ved at fremhæve visse dele og bevidst udelade andre udviste ansøgerne et kendskab til, hvilke værdier og karaktertræk, kommunen værdsatte. Således ændrede Jensen ikke kun antallet af de år, han havde boet i Aarhus, men også selve begrundelsen for, hvorfor han og hans familie trængte til den ekstra hjælp. I 1881 henviste Jensen til den “meget ringe Løn”, han ?ik udbetalt som arbejdsmand ved Caroc og Leths Maskinfabrik, mens han i 1883 fremhæ- vede, at hans “Familie [havde] haft meget Sygdom”.59 Om end man bør efterlade et vist rum til tilfældighedernes spil, blev Jensen bevilget en have på baggrund af sidstnævnte ansøgning, hvilket indikerer, at sidstnævnte årsag til trang i højere grad vakte genklang hos fattigudvalget end førstnævnte. Dette afspejler også den mere generelle tendens i nærværende kildemateriale, hvor en stor del af ansøgerne påpegede sygdom som årsagen til deres trang, mens Jensen som eneste henviste til dårlige lønforhold.60 Derudover kan den manglende inddragelse af lønforholdene i ansøgningen fra 1883 også skyldes, at denne ansøgning var anbefalet af arbejdsgiveren Caroc og Leth, overfor hvem det måske ikke var hensigtsmæssigt påpege sin utilfredshed med netop dette. På den måde afspejler ændringen af indholdet i de to ansøgninger, at der måske også fandt en pragmatisk forhandling sted mellem ansøger og anbefaler, der havde en ind?lydelse på udformningen af ansøgningen. Samtidigt viser involveringen af en tredje part, at ansøgerne forstod at udnytte deres personlige eller professionelle netværk til at få udarbejdet en god ansøgning og dermed stille sig i en mere gunstig position overfor kommunen. Som følgende afsnit viser, udgjorde det praktiske arbejde med at passe og beplante haven desuden muligheden for at bevise, at man rent faktisk var en pligtopfyldende, hæderlig, ?littig og stræbsom medborger. HAVEARBEJDET De fattige, der ?ik overdraget en fattighave, gik med denne tildeling fra at være ansøger til at være modtager af fattighjælp. Med den nye status fulgte også visse forpligtelser. Disse forpligtelser var nedfældet i det regulativ, som lejeren af havejorden – i forening med fattigudvalget – skulle underskrive. Af regulativet, der fungerede som en form for lejekontrakt, fremgår speci?ikke regler for pas58 Sager vedr. Frihaverne 1867-1886, fattigvæsenet, Aarhus Kommune, RA. 59 Sager vedr. Frihaverne 1867-1886, fattigvæsenet, Aarhus Kommune, RA. 60 For ansøgere, der påpeger sygdom som årsagen til deres trang, se bl.a.: N. Rasmussen, 1880; C.F. Becker, 1880; J Jensen, 1880; Jacob Christensen, 1880; Rasmus Sørensen, 1880; Søren Nielsen, 1880, Sager vedr. Frihaverne 1867-1886, fattigvæsenet, Aarhus Kommune, RA.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03