124 at en del af ansøgningerne formentlig ikke er skrevet af ansøgeren selv, og dels at ansøgerne i forsøget på at fremstille sig på bedste mulige vis til tider manipulerede lidt med de oplysninger, de videregav til kommunen. Ved at studere håndskriften er det rent faktisk muligt at adressere spørgsmålet omkring ansøgningernes ophav. Ved genansøgningerne kan man således sammenligne håndskriften på ansøgninger afsendt af samme ansøger. I ?lere tilfælde ændrer håndskriften sig betydeligt fra ansøgning til ansøgning, hvilket giver indtryk af, at en stor del af ansøgerne ?ik hjælp af en tredjepart; enten professionelle skrivere eller bekendte, der besad de nødvendige skrivekundskaber.53 For eksempel ?indes to næsten identiske ansøgninger fra 4. februar 1881, hvori såvel både indhold som håndskrift er ens. Kun personlige oplysninger såsom ansøgerens navn og adresse, er udskiftet.54 Der ?indes også ?lere eksempler på ansøgninger, hvor håndskriften i ansøgningen og anbefalingen er påfaldende ens, men hvor ansøgerens egen underskrift adskiller sig.55 I disse tilfælde har ansøgeren måske brugt sit netværk, ofte i form af en arbejdsgiver, udlejer eller præst, i udformningen af ansøgningen. Det gør sig for eksempel gældende med ?ire ansøgninger fra 1880, hvis indhold, ordlyd og håndskrift er næsten identisk. De ?ire ansøgere var alle ansatte på Ceres-Bryggeriet, og håndskriften antyder, at det var inspektøren, Chr. L. Paulsen, der skrev alle ?ire ansøgninger. To ud af de ?ire arbejdere fremgår senere på protokollen over havebrugere på Galgebakken, hvilket indikerer, at inddragelsen af en tredje part, der havde erfaring med udarbejdelsen af disse typer ansøgninger, kunne have en positiv ind?lydelse på ansøgningens udfald.56 Der ?indes dog også ?lere eksempler på ansøgninger, der formentligt er skrevet af ansøgeren selv.57 Dette er blandt andet t ilfældet med Søren Sørensen Møller, hvis anmodninger alle er skrevet med samme håndskrift og i samme tonefald. Som de ovenstående uddrag viser, indeholder anmodningerne også ?lere stavefejl, og de er – i sammenligning med andre ansøgninger – ret direkte i deres henvendelsesform. Derudover var han konsekvent med de oplysninger, han videregav til kommunen, hvilket heller ikke altid var tilfældet. Kigger man for eksempel på Anton Carl Jensens to ansøgninger, ændres antallet af de år, han havde opholdt sig i 53 Jens Jokkumsen, 1880, Protokol over Frihaverne 1836-1881, fattigvæsenet, Aarhus Kommune, AS samt N. Rasmussen, 1880; Anton Carl Jensen, 1883, Sager vedr. Frihaverne 1867- 1886, fattigvæsenet, Aarhus Kommune, RA. 54 Chr. Bach, 1881; Chr. Rasmussen, 1881, Sager vedr. Frihaverne 1867-1886, fattigvæsenet, Aarhus Kommune, RA. 55 A.P. Quie, 1880; Jørgen Thor Jørgensen, 1882; P.F. Christensen, 1882; Hans Peder Jensen, 1883; Vilhelm Petersen, 1883; Thomas Jørgensen, 1883, Sager vedr. Frihaverne 1867-1886, fattigvæsenet, Aarhus Kommune, RA. 56 Søren Peter Sørensen Munk, 1880; Frederik August Jensen, 1880; Søren Andersen, 1880; Bengt Bengtsen, 1880, Sager vedr. Frihaverne 1867-1886, fattigvæsenet, Aarhus Kommune, RA. 57 Jens Jensen Nørager, 1881; Jens Jensen Nørager, 1882, Protokol over Frihaverne 1836-1881, fattigvæsenet, Aarhus Kommune, AS.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03