122 Til ansøgningen havde Møller vedlagt tre anbefalinger. I disse beskrives Møller som en “stræbsom Arbeidsmand der paa bedste Maade søger at ernære sin Familie” og som “ædruelig, samt særdeles skikkelig, arbeidsom og paalidelig Mand”.41 Selvom Møller, der kategoriserede sig selv som en “fattig Arbeidsmand”, tilhørte samfundets nederste sociale lag, underlagde han sig ikke myndighedernes beslutning, men havde mod til at udfordre og anfægte denne. Møllers navn fremgår dog ikke af protokollen over brugere fra 1885, hvilket indikerer, at han heller ikke denne gang er blevet tildelt en have trods de gentagne henvendelser til kommunen. At Møller formentlig blev forbigået af fattigudvalget vidner om, at den ihærdighed og stædighed, hvorved Møller direkte anfægtede kommunens beslutning, måske i sidste ende ikke var den mest hensigtsmæssige strategi.42 På trods af at Søren Sørensen Møller er en unik case, hvad angår hans ligefremme tiltaleform og antallet af de anmodninger, der er bevaret fra hans hånd, afspejler både Høier og Møller også mere generelle tendenser: Som hovedparten af ansøgerne fremhæver de begge deres rolle som forsørger som deres primæ- re bevæggrund for at anmode om en have.43 De begreber, som bruges til at beskrive Høier og Møller som personer (stræbsom, ædruelig, ? littig, skikkelig, ærlig, arbejdsom og pålidelig), går igen i størstedelen af ansøgningerne. For eksempel skrev arbejdsmand Peer Mikkelsen, der ?ik tildelt en have i 1880, at hans og hans hustru “som ærlige og stræbsomme Mennesker” havde ernæret sig med deres hænders gerning.44 Hertil kommer adjektiver, såsom hæderlig, påpasselig, dygtig , pligtopfyldende, omhyggelig og retskaffen.45 Samme adjektiver bruges af politikerne på Rigsdagen til at beskrive gruppen af værdigt trængende, man ønskede at skåne fra de stigmatiserende fattighjælpsvirkninger. I forhandlinger om understøttelseskasser i 1870’erne, der indebar en lovgivningsmæssig skelnen mellem værdigt og ikke-værdigt trængende, karakteriseredes førstnævnte gruppe som stræbsomme, dygtige, hæderlige mennesker. Personer, der havde udmærket sig ved dovenskab, lastefuld vandel eller drukkenskab, udgjorde derimod sidstnævnte gruppe.46 Også i forbindelse med forhandlinger om hjælp uden for det offentlige fattigvæsen i 1880’erne beskrives de værdigt trængende gentagne gange 41 Sager vedr. Frihaverne 1867-1886, fattigvæsenet, Aarhus Kommune, RA. 42 Sager vedr. Frihaverne 1890-1910, fattigvæsenet, Aarhus Kommune, AS. 43 Se f.eks. Anthon Carl Jensen, 1880; Søren Andersen, 1880; Marius Petersen, 1880; Hans Jensen, 1883; Eduard Henrik Jaquet, 1883; Chresten Espersen, 1884. Sager vedr. Frihaverne 1867-1886, fattigvæsenet, Aarhus Kommune, RA. 44 Sager vedr. Frihaverne 1867-1886, fattigvæsenet, Aarhus Kommune, RA. 45 Se f.eks. Jens Jokkumsen, 1879 Protokol over Frihaverne 1836-1881, Fattigvæsenet, Aarhus Kommune, AS samt Thomas Jørgensen, 1883; Vilhelm Petersen, 1883; J. Pedersen, 1883; Hans Peter Jensen, 1883; J.H. Hilmer, 1882; Michael Jørgensen, 1882; Søren Mikkelsen, 1885, Sager vedr. Frihaverne 1867-1886, Fattigvæsenet, Aarhus Kommune, RA. 46 Rigsdagstidende, Tillæg A, sp. 1814-1822; Folketingets forhandlinger, 1874-75, sp. 1710- 1728; Folketingets forhandlinger, 1875-76, sp. 818-828.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03