10 Tekster, der er relevante for historiske spørgsmål, inkluderer som regel referencer til en begivenhed eller periode, og i konventionelle sproglige tekster som citaterne ovenfor er referencerne de konkrete ord og sætninger. I citatet “[In 1836] San Jacinto was fought and won and for ten years Texas was a Republic”, er der f.eks. en angivelse af tid (1836), sted (San Jacinto, men også det faktum at historiebogen hedder The Republic of Texas) og handlingstype (fought and won), som udgør referencer til Texas’ ua?hængighedskampe.19 Et eksempel på en anden teksttype, der refererer til den samme historiske periode, er det monument fra 1910 med en militssoldat, som er placeret på en central plads i den lille texanske by, Gonzales. Indskriften, militssoldaten som ?igur (inkl. påklædning og positur) samt monumentets placering på en central plads i byen ved siden af domhuset, refererer alle til Texas’ ua?hængighedskampe.20 Monumentet er et eksempel på, at tekster ikke behøver at være konventionelt narrative for at kunne referere til en bestemt fortælling. På tekstniveauet udpeger teksterne således en bestemt periode, men de er også udtryk for bestemte til- og fravalg, og det er dem, historikeren interesserer sig for på historieniveauet. Her holder historikeren tekstens fremstilling op imod den viden, der ellers er tilgængelig om de relevante begivenheder fra sekundærlitteratur og andre kilder fra perioden. Historikeren skal f.eks. vide noget om den etniske sammensætning i 1820’erne for at vide, at anglo-texanerne fremhæves på bekostning af andre befolkningsgrupper. Omdrejningspunktet på historieniveau er således den historiske kontekst, som teksten peger på eller handler om. På det tredje niveau, fortællingsniveauet, er historikeren interesseret i, hvorfor til- og fravalgene er som de er, eller med andre ord, hvad fortællingen bliver brugt til og hvordan den virker. Herved ?lyttes fokus til fortællingens performativitet som del af den kontekst, teksten er produceret og/eller cirkulerer i (i eksemplets tilfælde, Texas i 1920’erne). Skellet mellem historie- og fortællingsniveau er altså de?ineret ved en forskel i temporalitet. Historieniveauet er fortidsrettet og fortællingsniveauet fremtidsrettet, og det bliver tydeligt, at der altid er to kontekster involveret i en fortællingsanalyse. En fortællingsanalytisk problemstilling vil ofte fokusere på fortællingsniveauet og tekstens performativitet, men historieniveauet (studiet af til- og fravalg i forhold til den historiske kontekst) er som regel en nødvendig forudsætning for en analyse på fortællingsniveauet. Som det fremgår af eksemplerne nedenfor, kan vægten dog placeres forskelligt på et temporalt kontinuum mellem et fokus and Community’. For god ordens skyld skal det nævnes, at jeg ser ophavsgenrebestemmelse som en uomgængelig del af alle historiske studier og ikke særlig forbundet til kildekritik. 19 Wharton: The Republic of Texas, 5. 20 Indskriften lyder: “Erected by the State of Texas in grateful memory of those heroes who made this spot historic as the birth-place of Texas independence. Gonzales, Texas, 1910”. Egne fotos, Magnussen: ’Between Progress and the Frontier’.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03