108 hensynet til henholdsvis kunst eller politik ikke alene gjaldt i vurderingen af de mange konkrete kunstværker, men også var en stemning i tiden. I brevene fornemmer man, at Høyen på den ene side og Lehmann og PaludanMüller på den anden side næsten taler forbi hinanden. De skriver om det samme kunstværk, og de udviser sympati for hinandens synspunkter, men deres opfattelse af kunstværket er ikke den samme. I Forskydningens kunst udlægger Hans Dam Christensen, hvordan kunsthistorikeren Donald Preziosi beskriver denne dobbelthed, som et kunstværk har (og som kommer til udtryk i brevvekslingen): både som et æstetisk objekt med en iboende betydning og et historisk objekt, der kontekstualiseres eksternt.81 Det er netop denne dobbelthed, der gør idéen om marmorstatuen til et kunstværk, og det er selvsamme dobbelthed, der a?holder Lehmann og Paludan-Müller fra at investere i værket. I deres øjne vejer hensynet til den historiske kontektstualisering tungest. Og bevidstheden om, at værket også rummer den anden dimension, forstærker hensynet: den æstetiske dimension privilegerer nemlig ?iguren til et kunstværk, der vil leve et andet, og mere fremtrædende, liv, end et stykke håndværk, der blot repræsenterer en historisk begivenhed. Høyen betragter imidlertid hensynet til den æstetiske betydning som det vigtigste. Fra hans kunsthistoriske synspunkt er der her en mulighed for, at en dansk kunstner kan skabe et værk, der kan blive så privilegeret, at dets historiske kontekstualisering ikke alene vil rumme motivet, men også kunstneren selv og den historie, han bærer med sig. Konsekvensen heraf er, at værket ikke kan udføres i marmor, fordi økonomien udgør den afgørende faktor. De, der skal bidrage med ?inansieringen, vægter hensynet til den historiske kontekstualisering og Ørsted som realpolitisk motiv højest. Sammenstødet mellem kunst og politik får nær fatale følger, da Bissen i 1854 helt ønsker at ødelægge gipsstatuen. KONKLUSION I 1885 udførte H.W. Bissens søn Vilhelm Bissen statuen i marmor på bestilling af Carl Jacobsen, grundlægger af Ny Carlsberg Glyptotek.82 Jacobsen lagde i slutningen af 1800-tallet en ihærdig indsats i at få udført Bissens gipsstatuer i marmor for at kunne vise kunstnerens store arbejde frem.83 I 1902 blev statuen atter revitaliseret, denne gang i bronze, og opsat i Ørstedsparken i København, betalt af selvsamme Carl Jacobsens Albertina-legat. Statuen af A.S. Ørsted fandt således en varig, offentlig plads i den samme park, som huser et monument over broderen H.C. Ørsted, og som derfor lagde tilnavn til parken ved anlæggelsen i 1876. Bissens statue ?ik således på sigt den skæbne, som Lehmann egentlig havde tænkt sig – som en hyldest til et samlet ind?lydelsesrigt menneske frigjort fra en ak81 Dam Christensen: Forskydningens kunst, 240-41; Preziosi: Rethinking Art History. 82 Christensen: H.W. Bissen skulpturer, 71; Rostrup: Billedhuggeren H.W. Bissen 1798-1868, bd. 2, 102. 83 Christensen: H.W. Bissens skulpturer, 16-18.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03