9 som referencer til og beskrivelser af fortidige begivenheder, til studiet af teksters performativitet, dvs. hvordan de har været (og er) med til at forme værdier og adfærd og dermed bidrager til konstitueringen af den sociale virkelighed.14 I afsnittet om “Problemstillinger og fortællingsanalyse” giver jeg eksempler på denne type problemstillinger.15 TEKST, HISTORIE OG FORTÆLLING Inspirationen til den konkrete fortællingsanalyse er litteraturteoretikeren Mieke Bals opdeling af tekster i tre niveauer.16 Den omde?ineres dog markant, sådan at den bliver relevant for historiske kilder og spørgsmål. Min fortællingsanalytiske strategi lægger vægt på historieniveauets valg og fravalg og på fortællingsniveauets performativitet. Jeg gør derfor kontekst(erne) og den tidsmæssige dynamik mellem niveauerne til centrale dele af analysen. Argumentationen for dette udfoldes nedenfor. Niveauerne er ikke egenskaber ved materialet i sig selv, men udgør et analytisk greb og en opdeling, der bruges til at tænke med og til at strukturere analysen. Tekstniveauet er de konkrete kilder, historikeren analyserer, og det er det eneste af de tre niveauer, som han/hun har direkte adgang til. Med en problemstilling vedrørende etnicitetens betydning i Texas er skolebøger som nævnt potentielt kildemateriale, ligesom lovgivning, politiske taler, retssagsdokumenter, arkitektur, monumenter, bykort etc. kan være det.17 Udvælgelse og ophavsbestemmelse af kilder ligner til forveksling fremgangsmåden inden for den funktionelle kildekritik, om end et fortællingsanalytisk fokus ofte inviterer til kildetyper, der ikke ligger lige for i mere traditionelle historiske undersøgelser, f.eks. populærkultur og ?iktion.18 14 Bal: Narratology, 10; Carr: Time, Narrative, 61-62; Hansen: ’Business History’; Trouillot: Silencing the Past, 1-30. 15 Forskningsfelterne erindringshistorie og historiebrug inddrager ofte fortællingsbegrebet, og litteraturen inden for disse felter er omfangsrig, også fra de historiske institutter ved danske universiteter og museer. Se f.eks.: Adriansen: Erindringssteder; Jensen: Historiebevidsthed/fortidsbrug; Nielsen: Historiens forvandlinger; Sørensen: ’Om ?ilm og historie’; Warring: ’Kollektiv erindring’. Den mest aktive (2018) danske forskergruppe inden for fortællingsanalyser er Centre for Business History på CBS. Hansen: ’Organizational Culture’; Hansen: ’Business History’; Hansen: ’Making Sense of Financial Crises’, Mordhorst: ’Arla and Danish National Identity’; Mordhorst og Schwarzkopf: ’Theorizing Narrative’; Sørensen: ’Banking on the Nation’, der alle giver eksempler med relevans for denne artikels fokus. 16 Bal bruger begreberne text, story og fabula. I brugen af både Bals narratologi og David Hermans kombination af kognit ionsvidenskab, narratologi og sprogvidenskab har det været mit mål at gøre disse terminologitunge teori- og metodekomplekser så enkle og umiddelbart anvendelige som muligt. Jf. Bal: Narratology. 17 En tekst er ifølge Bal “a ?inite, structured whole composed of signs”. Jf. Bal: Narratology, 7, 5 . For en god ordens skyld nævnes det, at det funktionelle kildebegreb underforstås, hver gang jeg bruger termen “kilde”. 18 Trouillot nævner f.eks. Westerns som central kilde til amerikaneres syn på 1800-talshistorie. Trouillot: Silencing the Past, 22. For et analyseeksempel, se Hansen og Magnussen: ’Business
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03