105 konsekvenser for hans statue. Gipsafstøbningen var allerede betalt og gennemført, så den politiske udvikling havde ikke direkte økonomiske konsekvenser. Man må overveje om Bissen ville have reageret på samme måde, hvis han selv var blottet for politisk motivation og alene havde haft et æstetisk forhold til statuen. SAMMENSTØDENDE MOTIVER I GULDALDEREN Dobbeltbegrebet det politiske motiv kan som vist ovenfor være brugbart i en overvejelse over, hvad der konstituerer politisk kunst. Er et værk politisk, alene hvis det opfattes politisk af beskueren, eller skal kunstnerens intention med værket også have været politisk? Svaret ?indes ikke her, men overvejelsen er væsentlig i forhold til de smagsdomme og faglige vurderinger, vi også i dag påfører kunst, der blev udført i en samfundspolitisk brydningstid. For Lehmann var Ørsteds generelle politiske standpunkter det springende punkt , og skulle han bakke op om en statue af Ørsted, skulle den derfor først fremstilles og opstilles efter Ørsteds død. For Paludan-Müller var beslutningsgrundlaget ikke helt så entydigt, men også for ham var det Ørsteds politiske arbejde (i kombination med hans egen slunkne privatøkonomi), der blev afgørende for, at han trak sig fra opbakningen. Det er naturligvis besnærende at overveje, om Paludan-Müller havde doneret pengene, hvis han ligesom Lehmann straks havde besvaret Høyens opfordring da han modtog den i maj samme år – inden Hiort Lorenzen talte dansk i stænderforsamlingen, og inden regnskabsåret skulle gøres op.76 Brevene viser således, at opfattelsen af Ørsted som et politisk motiv vejer tungest for både Lehmann og Paludan-Müller. Og selvom særligt Lehmann giver udtryk for også at kunne se, hvorfor der også er et kunstnerisk hensyn at forholde sig til, så bliver det ikke afgørende i beslutningen. Mere snævert kan der peges på, at spørgsmålet om danskhed spillede en rolle for de tre herrers individuelle beslutninger om at yde økonomisk tilskud til statuen. For Lehmann, der i de samme måneder fremlagde sit Ejderprogram, ville økonomisk støtte til statuen af en helstatsfortaler have været et meget modsatrettet signal at sende. For Paludan-Müller, der henviste direkte til spørgsmålet om danskhed i sit svar, ville en sådan moralsk og økonomisk opbakning til Ørsteds helstatspolitiske kurs ligeledes have været i modstrid med hans egne politiske forhåbninger. For Høyen, derimod, var Bissens og motivets danskhed det springende punkt. Sammenstødet mellem kunst og politik har i det Bissen-Ørstedske tilfælde konsekvenser for den konkrete statue, men mødet mellem kunstværket og det politiske hensyn rummer et udviklingspotentiale, der kan styrke værkernes brugbarhed i det politiske arbejde. Den øgede bevidsthed om værkernes kommunikationspotentiale medfører også øget bevidsthed om mulighederne for at bruge værkerne strategisk. En sådan overvejelse ?inder indirekte sted her: Som 76 Ussing: Niels Lauritz Høyens levned, bd. 1, 307.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03