103 frem for Alt til en Mand, der kan gribe Nationens ægte gamle Danebroge og samle den om sig med vældig Røst; thi den Tid kan neppe være langt borte, da vi Danske skulle prøves i Ild”, noterede Paludan-Müller i sin dagbog ved ministerskiftet i marts 1842.66 For ham handlede det nationale spørgsmål især om forholdet til hertugdømmerne. Og trods hans konservative standpunkt kunne han godt se en fordel i at have en ledende skikkelse som Lehmann, der modsat Paludan-Müllers opfattelse af Ørsted havde forståelse for tidsånden, var handlekraftig og måske bedre kunne bidrage til at sikre den indre harmoni, der var nødvendig for at modstå et ydre pres.67 DET POLITISKE MOTIV – BILLEDHUGGEREN HERMAN WILHELM BISSEN Herman Wilhelm Bissen (1798-1868) voksede op i byen Slesvig i hertugdømmet Slesvig. Bissen blev i 1816 optaget på Kunstakademiet i København, hvor han hurtigt blev en del af borgerskabets miljø. Han kom senere i lære hos billedhuggeren Bertel Thorvaldsen.68 Som man kan læse i Dansk Kunstblads beskrivelse af statuen, er Ørsted iført antik klædedragt på statuen. Det var endnu almindelig praksis, også selvom man andre steder var begyndt at eksperimentere med samtidige klædedragter i kunsten.69 Statuen af A.S. Ørsted levede således op til fagets konventioner ved at benytte det klassiske udtryk som middel til at heroisere den portrætterede og til at sætte statuen i forlængelse af den eksisterende kunsthistoriske produktion, som Bissen skulle lære at kende som en del af sine ophold i Rom. Statuen har således en slående lighed med Canovas portrætstatue af Letizia Ramolino Bonaparte, der igen henter sin inspiration fra Menander-statuen i Vatikanet (faktisk skulle man tro, at de tre sidder på den samme stol, selvom den første statue er 2000 år gammel). På statuen sidder Ørsted med en papirrulle, en attribut der ofte tilskrives klogskab og belæsthed. Måden, hvorpå han hviler hovedet i sin hånd, får ham til at virke tænksom. Altså en oplagt måde at a?bilde en retslærd akademiker. “med lyst fulgte [han] en Opfordring, der udgik til ham fra en mindre Kreds af Mænd, der vare A.S. Ørsteds hengivne: at fremstille denne vor store lovkyndige og ædle medborgers Billede paa en stor og værdig Maade”.70 Bissen gjorde altså fagligt set, hvad man kunne forvente på dette tidspunkt i kunsthistorien, og udførte også en fremstilling, der passede til forventningen hos de opfordrende. Men tidsånden var ikke gunstig for statuens videre skæbne. Dels bevægede Ørsteds karriere ham i en retning, hvor en statue, der fremstillede ham primært som akademiker, var mindre oplagt, dels blev den danske kunstverden i stigende 66 Kornerup: Caspar Paludan-Müller, 22. 67 Mordhorst og Fabricius Møller: Historikeren Caspar Paludan-Müller, 143-44. 68 Weilbachs Kunstnerleksikon. 69 Fleming og Honour: Kunstens Verdenshistorie, 636. 70 Olsen: Billedhuggeren Herman Wilhelm Bissen, 37.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03