101 giver udtryk for i sit brev. Men derudover afslører Høyen ingen steder, at motivvalget skulle være foretaget af nogen anden end Bissen selv. Ethvert værk, der fremstiller et levende menneske, vil kunne behæftes med politiske implikationer, skriver Høyen afslutningsvist, men også her i en tone, hvor man primært fornemmer professoren i kunsthistorie og ikke den nationalpolitisk engagerede borger. BREVET FRA CASPAR PALUDAN-MÜLLER – 23. DECEMBER 1842 Caspar Paludan-Müller (1805-1882) var historiker med en doktorgrad fra 1840. I løbet af 1840’erne tiltog hans politiske engagement og kulminerede med valg til den grundlovgivende rigsforsamling i 1848. Han trak sig dog igen ved det kommende valg og helligede sig senere livet som rektor og professor. Paludan-Müller havde fra 1834 været involveret i arbejdet med at etablere Thorvaldsens Museum, så da Høyen i 1842 fremsendte forespørgslen på bidrag til Bissens statue, kendte Høyen og Paludan-Müller allerede hinanden godt. For Paludan-Müller var det betydningsfuldt, at kunstnere som Thorvaldsen kunne sikre Danmark anerkendelse i udlandet og bidrage til både etableringen og opfattelsen af en dannet dansk nation.59 At kunsten kunne kobles tæt sammen med politik, og at Lehmann ikke var alene om at tage koblingen alvorligt, kan vi derfor se i Paludan-Müllers svar til Høyen fra i december 1842: Jeg burde selv lægge et Bidrag ved; men i denne Klareringstid har jeg det saa knapt med Penge, at jeg maa have meget vægtige Grunde til at skille med ved 5 Rbdr., og det synes mig ikke jeg har i dette Tilfælde, hvor jeg vel efter ringe Evne vilde give min Skjerv til Bevarelsen af et herligt Kunstværk, men ikke til at forevige Billedet af en Mand, som i den seneste Tid ikke har behandlet den danske Nation saaledes, at vi Danske kunne have nogen Lyst til at stifte ham et uforgængeligt Æreminde. Jeg veed det meget vel, at det her gjælder om Bissens Arbeide, ikke om Ørsteds Træk; men jeg for min Part formaaer ikke ganske at abstrahere fra Statuens reale Indhold.60 Paludan-Müller er altså i lidt af et dilemma, når han egentlig gerne vil støtte en dansk kunstner, men ikke vil bidrage økonomisk til forherligelse af en mand, han ikke længere deler nationalpolitisk standpunkt med. Ligesom med Thorvaldsens kunst, så forstår Paludan-Müller godt, at Bissen besidder et potentiale og et momentum (hans Arbeide henviser her til det speci?ikke værk), der var hævet over den konkrete statue af Ørsted. Men for ham har statuen også et realpolitisk indhold. Paludan-Müller havde også tidligere talt imod at opføre hædersmonumenter med henvisning til igangværende politiske spørgsmål. I 1839 udgav han således en pjece, der argumenterede imod at opføre et værk for Niels Ebbesen (som i 1340 dræbte den holstenske kullede greve), fordi en sådan hyldest efter Paludan59 Mordhorst og Fabricius Møller: Historikeren Caspar Paludan-Müller, 74. 60 Bagge: Danske politiske breve, bd. 2, brev 495.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03