99 sten Agerbæks disputats Høyen mellem klassicisme og romantik.47 Her argumenterer Vammen for at sætte et skel i 1838, hvor de ældre nationalliberale efterhånden havde udspillet deres rolle, og hvor de nye nationalliberale (med Lehmann i spidsen) og samfundsøkonomien for alvor begyndte at få vind i sejlene. Det samme år som statuen udstilles på Charlottenborg, og hvor Ørsteds popularitet drastisk begynder at dale. Vammen peger på, at Høyen følger med denne udvikling og på dette tidspunkt ?lytter sig fra at betragte kunsten som noget ophøjet, der kun kunne forstås af den tilstrækkeligt dannede tilskuer, til i stedet dels at anskue kunsten som noget værdifuldt for nationen og til dels at betragte sin egen rolle som formidler til folket som et vigtigt ansvar. I 1840’erne blev han yderligere involveret i det politiske miljø – han samlede både kunstnere, politikere og erhvervsmænd omkring sig, og han tog aktivt del i udviklingen af den nationalliberale politik.48 Med foredraget Om Betingelserne for en skandinavisk Nationalkunsts Udvikling fra 1844 stadfæstede Høyen for alvor sit kunstpolitiske projekt.49 Når Lehmann vægter det politiske hensyn højest i sin afgørelse om at støtte værket, overser han ifølge Høyen et væsentligt kunstfagligt hensyn. Skal vi tro Høyen, så kastede Bissen sig selv uopfordret over at forme modellen af A .S. Ørsted og gik først i stå, da omkostningerne blev for høje. “Var han nu en saa ua?hængig Konstner, at han kunde afsee den Sum, som der behøves til at udføre den i Marmor, vilde han upaatvivlelig ei henvende sig til sine Landsmænd, men uden videre hugge den for sin egen Regning”,50 forklarer Høyen på en måde, hvor han både tager afstand fra sin egen involvering i projektet og samtidig peger på den væsentlige udfordring, som både den enkelte kunstner og den mere generelle udvikling af en særligt dansk kunst ligger under for, nemlig at det kræver engagement og kapital. Det er fristende også at tolke på ordvalget ua?hængig som et begreb, der kan knyttes til et eksternt økonomisk behov hos kunstneren, men som måske også ville kunne knyttes til et relationelt behov for, at kunstneren må indrette sig under nogle krav, der knytter sig til andet end økonomisk formåen i det netværk, der aftager hans kunst. Det går for vidt at spekulere i det enkelte ordvalg her, men den samlede korrespondance rejser et væsentligt spørgsmål om kunstnerens ageren i et aftagermarked der ikke alene betragtede kunsten ud fra æstetiske hensyn, men som også behæftede værkerne med andre værdier. Men Høyen vil tilsyneladende gerne helt tage afstand fra det politiske motiv både som figurativt emne for værket og som ideologisk drivkraft for kunstneren. I august 1841 rejste Bissen til Rom, men den lange rejse og opholdet under ussel indkvartering i Rom var ikke godt for familien. Bissens hustru mistrivedes, i december 1841 døde familiens yngste barn, og i foråret 1842 ramtes sønnen 47 Vammen: ’Kritisk romantik’; Agerbæk: Høyen mellem klassicisme og romantik. 48 Vammen: ’Kritisk romantik’, 34-36. 49 Grand og Oelsner: ’Selskabet for nordisk Konst’. 50 Bagge: Danske politiske breve, bd. 2, brev 420.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03