98 Jeg kan derfor ikke deeltage i noget, der, hvor meget Indbyderne ville protestere derimod, bliver et Partiskridt, naar jeg som saadant maa fordømme det. Jeg haaber, at Deres Forehavende vil mislykkes [sic!], og naar da i sin Tid, efter Ørsteds Død, det ædle Menneske, den dybsindige Tænker og lærte Skribent er frigjort for Partimandens Daarlighed og Illusionen om Statsmanden, da skal Ingen være Villigere end jeg, til at medvirke til en blivende Anerkjendelse af hvad der er i ham og hans Færd har virkelig og blivende Værd.44 I denne afsluttende del af Lehmanns svar til Høyen bliver det tydeligt, at Lehmann sagtens kunne genkende udfordringen i at vægte hensynet mellem kunst og politik. Ordlyden synes næsten som et ekko af de ord, C.N. David omtaler Ørsted med i den artikel, han skriver i Fædrelandet den 5. januar 1839 om Slutningstalen i Roskilde, en tale, der af historikeren Hans Jensen bliver tolket som vendepunktet i opfattelsen af Ørsted som politiker og som begyndelsen på enden for hans popularitet: “saa rokkes let vor Tiltro til menneskelig Storhed, og saa svækkes let om ikke vor Kærlighed til det ædle Menneske, saa dog vor Tillid til Statsmanden, i hvilken vi ikke blot vil se Kongens, men ogsaa Folkets Mand”.45 Med en anerkendelse af at A.S. Ørsted i sit virke uden for det politiske liv havde bidraget stort, understreger Lehmann argumentet om, at en kunstnerisk fremstilling af Ørsted nødvendigvis vil blive knyttet til den tid og kontekst, som kunstværket skabes i. Gennemføres værket nu, vil det således blive knyttet både til Ørsteds aktuelle politiske virke, som Lehmann dermed indirekte ville komme til at hædre, det han i brevet kalder et Partiskridt. Venter man i stedet med at skabe værket til efter Ørsteds død, vil det i stedet være en hæder til et samlet og afsluttet liv. Timingen er ganske enkelt forkert, fordi den gør Ørsted til et politisk motiv. BREVET FRA N.L. HØYEN – 11. MAJ 1842 Niels Lauritz Høyen (1798-1870) var professor i kunsthistorie ved Kunstakademiet i København fra 1829 og udøvede en enorm ind?lydelse på den danske kunstverden fra midten af 1820erne og frem til sin død i 1870. Høyen deltog blandt andet i etableringen af Kunstforeningen i 1825, fungerede som inspektør og indkøber for Den kongelige malerisamling (i dag SMK – Statens Museum for Kunst) fra 1839 og stiftede selv Selskabet for Nordisk Kunst i 1847. Derudover havde han tætte personlige relationer med både kunstnere, politikere og erhvervsdrivende, som han ofte samlede hos sig til sine Fredagsaftener.46 I artiklen Kritisk romantik – om opfattelsen af den danske guldalder fra 1987 tilfører Hans Vammen en idéhistorisk dimension til forståelsen af Høyen i Kir44 Ibid. 45 Fædrelandet 5. januar 1839; Jensen: De danske Stænderforsamlingers Historie, bd. 2, 176-178. 46 For yderligere introduktion til Høyen, se: Vammen: ’Kritisk romantik’; Agerbæk: Høyen mellem klassicisme og romantik; Tøndborg: ’Altsaa det er det nationale!’.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 article01 article02 article03 article04 article05 article06 context debat01 debat02 debat03 debat04 anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03