THORKILD KJÆRGAARDS BJØRNETJENESTE TIL RIGSFÆLLESSKABET  ULRIK PRAM GAD Thorkild Kjærgaard har nu igennem en årrække hævdet i dagspressen og populærvidenskabelige tidsskrifter, at Grønland aldrig har været en koloni. Budskabet har hele tiden været klart: en besyngelse af Danskens godgørenhed højt mod nord og en underkendelse af enhver grønlandsk kritik. Hensigten skulle være at sikre Rigsfællesskabets beståen ved at overbevise grønlandske og danske kritikere om de faktiske forhold i fortiden. Kjærgaards bidrag til dette nummer af Temp er ikke så meget en anmeldelse af Grønlandsbindet i Gads nye kolonihistorie som en anledning til at gentage sig selv. Skønt uden opbakning fra andre forskere i sit grundsynspunkt har Kjærgaard i kraft af sin vedholdenhed været i stand til at positionere sig centralt i sin helt egen debat. Der ville ikke være nogen grund til at understøtte denne position ved at modsige ham, hvis det altså ikke lige var fordi, hans tirader faktisk har en sådan volumen, at de kan få gennemslag i opfattelsen i bredere kredse i Grønland og Danmark og dermed betydning for den fremtidige relation henover Nordatlanten.1 Jeg skal her kort forklare, hvorfor virkningen vil være den omvendte af Kjærgaards hensigt. Først et par eksempler på hans retoriske ?igur, bedømt ikke på dens historiske nøjagtighed (jeg er hverken historiker eller jurist), men på dens politiske virkning. Herefter en overordnet karakteristik af den særlige postkoloniale dynamik som er Rigsfællesskabet – og en bedømmelse af, hvordan Kjærgaards interventioner spiller ind i den. ENØJET HØNE KAN OGSÅ FINDE KORN – OG BLÆSE DET UD AF PROPORTIONER En fast bestanddel i Kjærgaards indlæg er en opfattelse af, at inuit indvandrede på dansk territorium. Det kan være korrekt – men kun fra et etnocentrisk ståsted: I første række dansk forfatningsret, i anden række en for længst forældet udgave af folkeretten, som den engang blev tænkt og praktiseret i Europa. Ser man sagen fra de indvandrende inuits side, fandtes hverken folkeret eller for den sags skyld “Grønland” som et afgrænset eller sammenhængende territorium. For de ?leste 1 Full disclosure: Ud over min generelle forpligtelse til public service er det lykkedes Kjærgaard at interpellere mig til at bidrage i kraft af de invektiver, han tidligere (Kjærgaard: ’Kolonien’) har udgydet over min person – tilsyneladende uden at have læst nogle af mine forskningspublikationer.