“AT ABSTRAHERE FRA STATUENS REALE INDHOLD” ET MIKROSTUDIE AF H.W. BISSENS STATUE AF A.S. ØRSTED1  SALLY SCHLOSSER SCHMIDT Fra Bissens Haand see vi dennegang et betydeligt Værk, en siddende Portraitstatue af Conferensraad Ørsted, som er a?bildet i antikt Costume, lænet tilbage paa en Stol i en eftertænkende, simpel og alvorlig Stilling. Denne Figur er ædel og imponerende, og erindrer om de siddende Statuer af romerske Consuler i det vaticanske Museum. Hovedet er støttet paa den venstre Arm, og en Papirrulle hviler i den sænkede højre Haand. Draperiet svarer til Attitudens Skjønhed og Værdighed; Folderne ere meget naturlige, og falde, for at nævne et Partie, særdeles smukt fra det venstre Knæ ned til den fremstående højre Fod. Vi længes efter at se denne Statue udført i Marmor.2 Sådan skrev Dansk Kunstblad om den gipsstatue af jurist og embedsmand (og siden også politiker og minister) Anders Sandøe Ørsted (1778-1860), som billedhuggeren Herman Wilhelm Bissen (1798-1868) udstillede på årets Charlottenborg-udstilling i 1838.3 Værket var ikke alene Bissens første statue af en samtidig person, det var også et af landets første monumentale skildringer af en repræ- sentant fra periodens elite. Statuen materialiserer således et møde mellem kunst og politik, hvor den klassiske, togaklædte ?igur stødte sammen med den aktuelle politiske debat. Dette sammenstød er interessant, fordi det peger på, hvordan periodens politikere og borgerskab aktivt brugte kunsten til at opbygge – eller forhindre – en stemning af nationalt fællesskab og identitet i den befolkning, der så småt ?ik stands- og forfatningsrettigheder, og som på kort sigt ville komme til at udgøre en vælgerskare. Når Orla Lehmann (1810-1870) undertiden beskrives som den første moderne politiker, er det altså blandt andet, fordi han forstod og anerkendte den palet af påvirkningsmuligheder, som kunsten stillede til rådighed.4 Det er ikke en ny observation. I den videnskabelige guldalderforskning har særligt Ger1 Bagge et al. (red.): Danske politiske breve, bd. 2, brev 495. 2 Dansk Kunstblad, 10, 25. april 1838. 3 Fortegnelse over de ved det Kongelige Akademie for de skjönne Kunster offentligen udstillede Kunstværker. 14, anført som “En statue i naturlig störrelse. Gips”. 4 Friisberg: Orla Lehmann – Danmarks første moderne politiker.