94 Narrativer som disse italesatte mænds møde med den homoseksuelle prostitution som sørgelige og smertefulde skæbnefortællinger, der både kaldte på læserens medlidenhed, og fungerede som skræmmehistorier til skræk og advarsel om homoseksualitetens mange farer. Med vendinger som ”den stakkels Kontorist”, ”den forpinte unge Mand”54 og ”hendes Drengs sørgelige Skæbne”55 skabte smudsaviserne en fortælling om disse mænd som ofre, ikke alene for de prostituerede bander, men til dels også for deres egne seksuelle tilbøjeligheder. Ofret blev så- ledes fremmanet som endnu en stereotyp version af den homoseksuelle mand, og medlidenhedsfølelsen blev føjet til det emotionelle mulighedsrum omkring denne ?igur. Hermed kunne den homoseksuelle forstås som andet og mere end blot en væmmelig, kvindagtig prostitueret eller en forargelig, overmættet middelstandsmand. Artiklernes artikulation af medlidenhed kan dog også forstås som del af en social magtudøvelse og moralsk afstandtagen til de homoseksuelle mænd. Følelsen af medlidenhed implicerer ofte, at den, der føler medlidenhed opfatter sig selv som socialt eller kulturelt overlegen i forhold til den, der føles medlidenhed overfor.56 Kulturteoretiker Sara Ahmed påpeger in sin undersøgelse af følelsers formative rolle for sociale fællesskaber, at ”[b]eing moved by the other’s pain elevates the […] subject into a position of power over others”,57 og sætter dermed ord på den subtile, men virkningsfulde magtudøvelse, der ligger implicit i medlidenhedsfølelsen. Ved at italesætte homoseksualitetens ofre som stakler blev det antaget heteroseksuelle subjekt, læseren, inviteret til at føle medlidenhed med dem og derved positionere sig som moralsk overlegen. På samme tid blev den homoseksuelle mand fastholdt i en underlegen position som offer, hvad end det var for egne seksuelle tilbøjeligheder eller prostitueredes dårlige ind?lydelse. SÆDELIGHEDSSKANDALEN SOM SEKSUALITETSINSTALLATION De homoseksuelle og prostituerede mænd og deres praksisser blev altså ikke kun italesat som noget væmmeligt, afskyvækkende og forargeligt, men også som fæ- nomener, der kunne fremkalde en vis grad af medlidenhed. Samtidig afslører analysen af smudspressens følelsesdiskurser, at en række sociale omstændigheder blev inddraget i fremstillingen og fortolkningen af de homoseksuelle mænd. Med begrebet om emotionelle mulighedsrum som et analyseredskab bliver det muligt at forstå smudspressens følelsesladede skildringer af de skandaliserede mænd under Sædelighedsskandalen som bidrag til en dannelse af sådanne. De følelsesudtryk, som smudsaviserne knyttede til beskrivelserne af de homoseksuelle og 54 Middagsposten 5.9.1906, Olsen: “‘Nattens Brødre’ ødelægger en ung Mand.” Min kursivering. 55 Middagsposten 19.9.1906, Olsen: “‘Nattens Brødre’ for sidste Gang.” Min kursivering. 56 Se f.eks. Snow: ‘Compassion’, 196ff. 57 Ahmed: ‘Collective Feelings’, 35.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 article08 context anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03 anmeldelse04