75 mødt of � line. Mange giver bl.a. udtryk for, at deres måde at sørge på er blevet kritiseret i andet regi, og at deres speci?ikke sorg bliver opfattet som illegitim i andre sammenhænge. Undersøgelsen af Mindet.dk peger således på, at internettet ikke nødvendigvis erstatter of � line-fællesskaber, men at sitet snarere giver brugerne rum for at artikulere sorg, der ifølge brugerne i andre sammenhænge bliver opfattet som problematisk – såvel som for at opponere mod netop tabuiseringen af sorg. Ikke desto mindre former kulturelle koder og disses forankring i præde?inerede muligheder også sorgpraksisser på Mindet.dk, og visse former for sorgudtryk udgrænses også her som ”grimme”. Gennem internettet opstår der rum for en ny offentlighed omkring døden, hvilket medvirker til, at ?lere i dag forholder sig aktivt omend ofte vikariøst til døden. Det giver anledning til et brud med en række af de centrale facetter i den vante fortælling om dødens kulturhistorie. Med internettets fremkomst har dø- den og sorgen ikke fået mindre, men større synlighed end tidligere. Det kommer til udtryk ved, at der etableres en række nye fora for at udtrykke sorg, men også helt konkret, når folk vælger at dele post mortem-fotogra?ier i et offentligt rum. De muligheder, internettet opstiller, er desuden med til at skabe grobund for en nyritualisering af døden, der udfordrer den klassiske sociologiske grundidé om, at vi i stadig mindre omfang griber til ritualer i forbindelse med livets liminalfaser. Vores analyse af Mindet.dk viser et mikrokosmos, der med tiden udvikler egne rammer og regler for, hvordan man håndterer sin sorg i et speci?ikt onlineforum. Men virtuelle mindesider som fænomen er naturligvis ikke a?koblet det øvrige internet eller omgivende samfund. De har haft afsmitning på de medier, hvorigennem afdøde ellers kan mindes. Vi ser i disse år eksempler på, at dødsannoncer indeholder henvisninger til afdødes mindesider,90 ligesom ?lere internetsider, der gengiver trykte dødsannoncer, giver mulighed for at interagere med det klassiske dødsannonceformat, bl.a. ved at lade besøgende tænde et virtuelt lys.91 Og det er sandsynligt, at de virtuelle muligheder også på andre måder er med til at rykke of � line-sorgudtryk. Mindesider påvirker ikke kun måden, vi sørger på. De repræsenterer også i sig selv en særlig måde at sørge på, der kan anskues i forlængelse af en generel tendens til at sætte større offentligt fokus på sorgen over døden. Fortællingen om, at vi i dag oplever døden som et tabu, og at sorgen tidligere blev håndteret kollektivt (og ikke mindst bedre), lever nemlig ikke kun online, men har også slået rod i den offentlige debat.92 Biskop Jan Lindhart, der gennem mange år har ageret både sjælesørger og debattør, bemærkede således i 1987, at døden da lå danskerne så 90 Se f.eks. Information 20.1.2016, ’Dødsannonce for Arild Hoelstad’; Politiken 27.2.2017, ’Dødsannonce for Steen Thyme’. 91 F.eks. Jyllands-Postens http://mindeordet.dk/ og http://dødsannoncer.afdoede.dk/. 92 Politiken 27.2.2017, Tarek Omar: ’Døden er vor tids sidste tabu’; Information 10.4.2014, Sabrina Drevsfeldt: ’Vi skal blive bedre til at dø’; tv2.dk 26.6.2016, ’Livets sidste tabu’; Information 21.12.2017, Laila Bomose Henriksen: ’Engang bar slægten sorgen kollektivt – nu må
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 article08 context anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03 anmeldelse04