66 den offentlige og den private sfære således, at døden i dag kan betragtes som ”an event taking place at the interface between public and private spheres”.37 Michael Hviid Jacobsen har endvidere foreslået, at vi – i forlængelse af Ariès’ ide om, at dø- dens kulturhistorie fra middelalderen til anden halvdel af det 20. århundrede kan opdeles i ?ire distinkte faser – nu be?inder os i en femte fase, der kan benævnes den spektakulære død. Den er kendetegnet ved, at døden og sorgen bliver stillet til skue.38 MINDET.DK SOM EMOTIONELT RUM Mindet.dk kan forstås som et emotionelt rum, hvis teknologiske egenskaber muliggør og t ilskynder t il v isse typer følelsespraksisser, samtidig med, at de begrænser eller umuliggør andre. De præde?inerede felter og sitets ”netikette” fremmer speci?ikke sorgpraksisser uden direkte at determinere dem, idet brugerne også med deres bidrag er med til at forme stedets egenskaber. Forskellige kommunikationsteknologiske fremskridt – avisen, radioen, tv’et – har hver især bidraget til at forøge både dybden af information om den afdøde og rækkevidden af selve dødsbekendtgørelsen.39 Det samme kan siges om internettet som nyt medie. Internettet giver anledning til en ny og bredere offentlighed omkring et område – sorg – der ofte er blevet håndteret i sluttede kredse. De multimodale muligheder, internettet har affødt, betyder, at det foruden tekster, der langt overstiger længden på en traditionel dødsannonce, kan lade sig gøre at knytte ?lere forskellige medieindslag til den enkelte mindeside. Der er i denne forbindelse ikke tale om en revolution af sorgudtrykket, men snarere en proces hen imod en stadig mere indholdsmættet beskrivelse af den afdøde. Disse tendenser ses også tydeligt på Mindet.dk, hvor en kernefunktion, siden sitet blev etableret i 2000, har været muligheden for at oprette individuelle pro?iler til erindring om afdøde.40 Pro?ilsiderne består som regel af et billede af den afdøde og en kort tekst, der beskriver de pårørendes relation til denne samt angiver genealogiske standardoplysninger om den afdødes fødeby, bopælskommune og forældrenavne. De tidligst arkiverede mindesider fra 2005 var ofte forsynet med fotogra?ier – som regel babybilleder, skolefotogra?ier og billeder taget i forbindelse med begravelsen eller bisættelsen. Senere er det blevet både muligt og almindeligt også at tilføje sange i form af lydklip til den enkelte mindepro?il. Til hver pro?il er knyttet en virtuel gæstebog, hvori alle – såvel registrerede brugere som anonyme forbipasserende – kan skrive en kort hilsen og tænde et virtuelt lys. Mens Mindet.dk ikke muliggør decideret kropslige praksisser som at græde, 37 Geser: ‘Yours Virtually Forever’. 38 Jacobsen og Simuyemba: ’Dødsbevidsthedsbevægelsen og den spetakulære død’; Jacobsen, ‘Spectacular Death’, 19. 39 Carroll og Landry: ‘Logging On and Letting Out’, 342, 40 Nielsen: ’De døde lever videre i cyberspace’.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 article08 context anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03 anmeldelse04