65 begravelsesindustri og den medicinske videnskab – som havde erstattet lokale fællesskaber. Det betød, at døden rykkede ud af offentligt skue, og at vores forhold til døden derfor tålte sammenligning med Victoriatidens forhold til sex.27 Gorer gjorde indlån i samme forestillingsverden, da han i 1965 udgav resultaterne af en større undersøgelse af briternes oplevelser med døden. Heri konkluderede han, at sorgen over døden blev opfattet som så stigmatiserende, at den kunne sidestilles med onani.28 Gorers hovedpointe om, at sorgen var blevet tabuiseret og usynliggjort, blev videreført i Philippe Ariès’ ind?lydelsesrige og omdiskuterede Dødens historie i Vesten, fra middelalderen til nutiden (da. 1986). På baggrund af et udvalg forskelligartede kilder – bl.a. byplaner, skønlitteratur og testamenter – argumenterede han for, at døden i samtiden er blevet forvist til privatsfæren, og at vi derfor ikke længere håndterer sorgen i fællesskab.29 En række forskere har i de seneste årtier udfordret Ariès’ metode og hovedkonklusioner. Den franske historiker er bl.a. blevet anklaget for at drage sine slutninger på et eklektisk kildegrundlag,30 der med afsæt i et romantisk synspunkt ”looks mistrustfully on the bad present in the name of a better past”31 samt for at fremstille folkelig urvisdom om døden i et anakronistisk lys.32 Meget tyder på, at perspektiver fra den fremspirende internetforskning kan bidrage med nye indsigter i dødens og sorgens kulturhistorie. I det seneste årti har der været en voksende forskningsmæssig bevågenhed på de fællesskaber, der etableres via internettet. Interessen er vokset frem parallelt med voksende brugerengagement og -interaktion på internettet.33 Døden har fået en relativt central placering i denne nye forskning. Forskere, der har beskæftiget sig med, hvorledes vi virtuelt deler kendte menneskers død,34 med Youtube vlogs35 og med de nye sociale mediers rolle i mindekulturen36 peger på en opblødning i skellet mellem 27 Gorer: ‘The Pornography of Death’. 28 Gorer: Death, Grief, and Mourning. I 1976 påpegede Michel Foucault samstemmende, at døden i den biopolitiske æra var blevet “the most private and shameful thing of all (and ultimately, it is now not so much sex as death that is the object of a taboo)”, Foucault m.?l.: Society Must Be Defended, 247. 29 Ariès: Western Attitudes Toward Death. I en dansk sammenhæng bliver et tilsvarende narrativ fremført i bl.a. Tamm: Dødens, 118ff; Kildegaard: ’Fotogra?ier af døde børn var et sorgens sprog’; Kragh: Til jord skal du blive. 30 Darnton: The Kiss of Lamourette, 274. 31 Elias: The Loneliness of the Dying, 10. 32 Porter: ‘The Hour of Philippe Ariès’, 83. 33 Jensen og Helles: ‘The Internet as a Cultural Forum’; Web 1.0 afgrænses normalt til perioden fra introduktionen af World Wide Web i 1991 til og med 2001, da den såkaldte ‘it-boble’ bristede, se f.eks. Davidson: ‘Humanities 2.0’, 708. 34 Gibson: ‘Some Thoughts on Celebrity Deaths’; Cohen og Hoffner: ‘Finding Meaning in a Celebrity’s Death’. 35 Gibson: ‘YouTube and bereavement vlogging’. 36 Brubaker, Hayes og Dourish: ‘Beyond the Grave’; DeGroot: ‘For Whom the Bell Tolls’.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 article08 context anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03 anmeldelse04