64 what these communities (and the individuals within them) de?ine and assess as valuable or harmful to them; the evaluations that they make about others’ emotions; the nature of the affective bonds between people that they recognize; and the modes of emotional expression that they expect, encourage, tolerate, and deplore.22 Ifølge Rosenwein kan den enkelte sagtens indgå i ?lere emotionelle fællesskaber og tilpasse sin følelsesmæssige adfærd til de forskellige forskrifter, forventninger og forbud, der dér gør sig gældende. Mens forståelsen af emotionelle fællesskaber som identiske med andre klart de?inerede sociale enheder utvivlsomt fungerer godt i mange middelaldersamfund, må en analyse, der har fokus på det 21. århundrede, tage højde for, at så- danne fællesskaber kan være tværgående eller mindre klart afgrænsede. Flere teoretikere peger desuden på, at følelser ikke alene afspejler en social eller politisk virkelighed, men også er virksomme kræfter i det sociale landskab. Følelser, påpeger de, kan både medvirke til at drage og overskride grænser. De kan være med til at etablere eller udfordre og ophæve fællesskaber.23 Med inspiration i disse teoretikere forstår vi derfor emotionelle fællesskaber som noget, der ikke kun former, men også bliver skabt gennem følelsespraksisser. SORG SOM FORBUDT FØLELSE: PRIVATISERET OG TABUISERET? At dø er en af livets grundbetingelser, og måderne, vi gennem tiden har håndteret det på, har givet anledning til en række kultur- og socialhistoriske studier.24 Disse peger på, at selvom døden til alle tider har været uomgængelig, har vores relaterede sorgkultur undergået store forandringer. På trods af, at døden altså er et universelt fænomen, kan de skikke og praksisser, der knyttes hertil, betragtes som distinkte kulturelle udtryk.25 De klassiske studier af dødens kulturhistorie udspringer af 1960’ernes og 1970’ernes interesse for mentalitetshistorie,26 og de er i overvejende grad funderet på sociologiens sondring mellem traditionelle og moderne samfund. Inden for denne tolkningsramme bliver transformationen fra et kollektivt landsbysamfund til et individualiseret bysamfund samt en parallel sekularisering og afritualisering knyttet til en stadig større fremmedgjorthed over for døden. Socialantropologen Geoffrey Gorer vakte i 1955 furore med sit essay The Pornography of Death. Heri argumenterede han for, at døden i løbet af det 20. århundrede i stigende grad var blevet overladt til professionelle – den fremspirende 22 Rosenwein: ‘Worrying about emotions in history’, 842; Rosenwein: ‘Problems and Methods in the History of Emotions’. 23 F.eks. Ahmed: The Cultural Politics of Emotion; Frevert: Emotions in history. 24 I en dansk kontekst drejer det sig bl.a. om Jensen: Vest for paradis; Kragh: Til jord skal du blive; Schøllhammer og Sloth: Dødens tårer; Tamm: Dødens triumf; Troels-Lund: Att dö i Norden. 25 Tony: On Bereavement. 26 Floto: ’Strejftog i dødens historie’, 164.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 article08 context anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03 anmeldelse04