63 derlig praksis og som samtidig indgår som virksomme dynamikker i den sociale kontekst. Begrebet følelsespraksis, et af de mest anvendte metodiske redskaber i den nyere følelseshistorie, dikterer en tilgang til følelser, som noget mennesker ”gør”, snarere end noget de ”har”.19 Følelser forstås altså ikke som indre individuelle sjælelige eller mentale tilstande, der eksisterer ua?hængigt af deres kropslige og verbale udtryk. Tværtimod forstås de som fænomener, der gestaltes i praksis. Som Monique Scheer, en af de centrale fortalere for begrebet, skriver: ”Conceiving of emotions as practices means understanding them as emerging from bodily dispositions conditioned by a social context, which always has cultural and historical speci?icity”.20 En væsentlig pointe er altså, at de måder, hvorpå følelser gø- res, er a?hængige ikke alene af den konkrete kontekst, men også af hvordan den enkeltes krop er blevet disponeret gennem fysiske og sociale erfaringer over tid. I relation til denne artikels analyse betyder det, at vi undersøger sorg som en praksis, hvis grundlæggende karakteristika er historisk bevægelige. Eftersom det arkiverede webmateriale er skriftligt og visuelt og ikke indebærer en registrering af deciderede kropslige handlinger, er vores fokus på sorgens verbalt praktiserede elementer. Det sidste indebærer også, at vi ikke undersøger alle de sørgendes praksisser, men alene koncentrerer os om de mønstre, hvori sorgen gø- res på Mindet.dk. Vi tilgår Mindet.dk som et emotionelt rum. Begrebet signalerer, at følelsespraksisser er situerede og betinget af de sociale, materielle og teknologiske egenskaber, der konstituerer rummet. Hvilke følelser der opfattes som legitime eller illegitime, forventelige eller upassende, er ikke bare kulturelt betinget; det er også knyttet til speci?ikke sociale og materielle omgivelser.21 Samtidig præger de altid helt determinerede følelsespraksisser rummets egenskaber og derigennem andres praksisser. I vores analyse af Mindet.dk vil vi derfor både undersøge det gensidige forhold mellem, hvordan sitets præde?inerede, men bevægelige, egenskaber former brugernes sorgpraksisser, og hvordan brugernes praksisser omvendt indvirker på og forandrer sitet som emotionelt rum. Endelig benytter vi i analysen begrebet emotionelt fællesskab. Den amerikanske middelalderhistoriker Barbara Rosenwein introducerede i 2002 begrebet, som hun benyttede til at betegne afgrænsede sociale fællesskaber, hvis medlemmer delte de samme normer for legitim følelsesmæssig adfærd. Emotionelle fællesskaber er ifølge Rosenwein præcis de samme som andre sociale fællesskaber såsom klostret, familien, parlamentet, osv., men i undersøgelsen af fællesskabet er forskerens fokus på følelsesreglerne: 19 Scheer: ‘Are emotions a kind of practice’; Vallgårda:’Følelseshistorie’. 20 Scheer: ‘Are emotions a kind of practice’, 193. 21 Gammerl: ’Emotional styles’; Pernau: ’Male Anger and Female Malice’; Vallgårda: ’Affekt, fø- lelser og rum’.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 article08 context anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03 anmeldelse04