52 Uppenbarligen såg de själva inte så allvarligt på sitt brott och de förväntade sig inte heller att deras relation skulle väcka förargelse eller indignation i lokalsamhället. Inför rätten försvarade de sina handlingar med att de tänkte gifta sig med varandra. De hade redan skrivit till kungen och väntade bara på besked. Enligt deras framställning var det mest en formsak som lade hinder för deras äktenskapsplaner. Detta hinder skulle dessutom vara undanröjt vilken dag som helst när kungens beslut anlände. En närmare kontroll visar emellertid att de inte alls hade skrivit till kungen. Ingen ansökan kan hittas varken i 1853 eller 1854 års dispensansökningar.38 Däremot dyker en ansökan upp i november 1855, två må- nader efter det att Nils och Eva So?ia dömts och straffats för sin förseelse.39 Det är alltså uppenbart att de ljög inför rätten. Oavsett om de hade planerat att gifta sig eller ej, hade de inte skrivit till kungen innan de åtalades för brott. Troligen hoppades de att argumentet skulle förbättra deras chanser till mildare straff och de verkar ha haft rätt i sina antaganden. Fängelsestraffet reducerades med fyra dagar och senare ?ick de också tillstånd att gifta sig trots att ansökan gjordes först efter att de skaffat barn tillsammans.40 Nils och Eva So?ia var inte ensamma om att visa en liknande nonchalans inför gällande lag. Börje Larsson och hans brors änka Anna Jönsdotter ?lyttade också ihop och skaffade barn med varandra utan att vara gifta.41 Likadant gjorde Johannes Holm och hans svägerska Maja Lisa Petersdotter.42 Rannsakningen över båtsmannen Anders Larsson Röding och hans avlidna hustrus syster, som också anklagades för olaga samman?lyttning, drog ut på tiden i över ett och ett halvt år för att de åtalade var oanträf?bara vid ?lera rättegångstillfällen.43 Vid respektive rannsakning uppgav samtliga att de gärna ville gifta sig med varandra. Straffet för dessa par fastställdes till 24 dagars fängelse istället för 28.44 Änkeman Anders Olsson och hans brorsdotter förälskade sig i varandra och ville gifta sig med varandra men informerades av prästen att deras relation var förbjuden och straffbar. Trots detta ?lyttade de ihop och skaffade barn med varandra. I teorin riskerade de dödsstraff. I praktiken dömdes de till vardera 16 dagars fängelse på vatten och bröd.45 38 Slutsatsen baseras på en genomsökning av justitierevisionens diarium 1853 och 1854. 39 Ärende 19. nov. 1855, Nils Erik Fagerström, Eva So?ia Olsdotter, JR, Utslagshandlingar (U), RA. I denna ansökan står det ingenting om någon tidigare ansökan, vilket man kunnat förvänta sig om en sådan ansökan verkligen hade gjorts. 40 Ärende 19. nov. 1855, Nils Erik Fagerström, Eva So?ia Olsdotter, JR, K, RA. 41 Ärende nr. 47, 11 okt, 1841, GHA, BIIA:279, VLA. 42 Ärende nr. 27, 1840, GHA, EVAC:937, VLA; Ärende nr. 27, 6 apr, 1840, GHA, BIIA:273, VLA. 43 Ärende nr. 149, 10 maj, 1850, Stranda hd, AIa:128, VLA; Ärende nr. 146, 13, sep, 1850, Stranda hd, AIa:129, VLA; Ärende 188, 25 jan, 1851, Stranda hd, AIa:130, VLA; Ärende 239, 24 sep, 1851, Stranda hd, AIa:132, VLA; Ärende 128, 15 dec, 1851, GHA, BIIA:318, VLA 44 Se även: Ärende nr. 159, 5 nov. 1841, HSoB, BIIb:21, LLA. 45 Ärende nr. 37, 8 apr, 1845, GHA, BIIA:293, VLA; Ärende nr. 28, 19 aug, 1845, GHA, EVAC:22, VLA. Totalt sett har 50 ärenden analyserats från 1800-talets mitt.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 article08 context anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03 anmeldelse04