51 skapliga förbindelser minskade succesivt och antalet oäkta barn ökade i samhället.34 Sexualbrott överlag sågs inte längre som kristna synder utan som sedlighetsbrott vilket gjorde att lagstiftning och straffsatser kunde mildras stegvis. I nästa avsnitt presenteras ett sista exempel på hur en frivillig incestuös relation bedömdes i rättsligt sammanhang, denna gång från mitten av 1800-talet. År 1854, Nils Erik Fagerström och Eva So � ia Olsdotter I januari 1854 kallades byskräddaren Nils Erik Fagerström (26 år) och hans avlidna hustrus syster Eva So?ia Olsdotter (25 år) till Stranda härads tingsrätt. Paret anklagades för olaga samman?lyttning, men när dagen för rannsakningen kom uteblev Nils och Eva So?ia från rättegångsförhandlingarna. För detta dömdes de till böter på en riksdaler och 16 skillingar banco.35 Vid nästa tingstillfälle fyra månader senare lät åklagaren hämta dem. Väl inför rätta erkände Nils och Eva So?ia att de bott tillsammans tidigare och att de hade ett gemensamt barn. Till sitt försvar hävdade de att de för tillfället hade ? lyttat isär igen samt att de hade för avsikt att gifta sig med varandra. De hade redan skrivit till kungen för att ansöka om äktenskapsdispens. Både häradsrätten och senare hovrätten fastslog dock att paret gjort sig skyldiga till incestbrott eftersom de hade ?lyttat ihop och utövat sexuellt umgänge med varandra innan någon laga fästning kunnat ske. Nils och Eva So?ia dömdes därför till vardera 24 dagars fängelse på vatten och bröd, vilket var fyra dagar mindre än det vedertagna straffet på 28 dagar. Dessutom ?ick de betala ersättning för vagnshyra, kusk och traktamente till länsman som låtit hämta dem. Domen trädde i kraft i september 1855.36 Nils och Eva So?ia levde i en tid när svågerskapsrelationer fortfarande de?inierades som incestuösa enligt lag, men förbuden hade utmanats sedan ?lera decennier både explicit, genom att förbudens legitimitet ifrågasattes politiskt, och implicit av ett stadigt ökande antal dispensansökningar. I mitten av 1800-talet godkändes sådana ansökningar mer eller mindre på löpande band.37 Förutom att kärlek och passion nu accepterades som positiva drivkrafter hos människan hade toleransen för besläktade äktenskap ökat i samhälle, bland vanligt folk såväl som bland beslutshavarna. Hur kom detta att påverka Nils och Eva So?ias beteende? Nils och Eva So?ia tycks inte ha fruktat ett offentligt fördömande. De ?lyttade ihop och skaffade barn tillsammans utan att försöka dölja sin relation för omgivningen. När de kallades till rätten uteblev de helt sonika tills de blev hämtade. 34 Lindstedt Cronberg: Synd och skam, 73f, 142-150; Nilsson: Kontroll, makt och omsorg, 76. 35 Ärende nr. 53. 1855, GHA, EVAC:1235, VLA. Summan motsvarade ungefär kostnaden för ett halvt kilo choklad. Lagerqvist & Nathorst-Böös, Vad kostade det?, 96. 36 Ärende nr. 53. 26 sep. 1855, GHA, BIIA:342, VLA. 37 Se t.ex. Ärende 16. feb. 1854, Anders Mattsson, Anna Hansdotter, Justitierevisionen (JR), Koncept (K), Riksarkivet (RA); Ärende 16. feb. 1854, Per Olsson, Ulrica Gustava Jansdotter, JR; K, RA; Ärende 16. feb. 1854, Jonas Peter Tobiasson, Kerstin Jansdotter, JR; K, RA; Ärende 16. feb. 1854, Per Mattsson, Elna Mårtensdotter, JR; K, RA.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 article08 context anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03 anmeldelse04