50 att bedöma relationer efter världsliga faktorer. Med en ny och mer positiv inställning till känslor och kärlekspassioner i samhället är det sannolikt att parets förälskelse uppfattades som en förmildrande omständighet som kunde legitimera en straf?lindring. Det faktum att vittnena uppehöll sig kring Mårtens och Ingjärs kärleksfulla beteende mot varandra, att domstolen valde att fråga efter deras beteende och sedan notera svaren i protokollet samt att prästen uttryckligen åberopade parets starka passioner som förmildrande omständigheter visar med all tydlighet att dessa omständigheter ansågs intressanta. Till skillnad från tidigare perioder uppfattades alltså relationens karaktär som relevant för bedömningen av brottshandlingen. Den milda slutdomen är ytterligare tecken på detta. Visserligen hade vänner och släktingar kunnat ta ställning för personer i enskilda ärenden även tidigare, men ur ett of?iciellt perspektiv var det först mot slutet av 1700-talet som beskrivningar av kärlek och passion mellan de åtalade kom att på- verka utfallet av grova incestärenden på ett positivt sätt. FÖRBUDEN UTMANAS Under första hälften av 1800-talet kom incestförbuden att debatteras livligt på svenska riksdagar. När de religiösa motiven inte längre accepterades som grund för lagstiftningen behövde incestförbuden ramas in av andra principer. Diskussionerna kom att kretsa kring de?initionen av familjen med utgångspunkt i hur man uppfattade att umgänget mellan släktingar fungerade. Kritikerna, som ville avskaffa somliga incestförbud, menade att de gamla gränsdragningarna behövde revideras eftersom umgänget inom familjen hade förändrats. De konservativa hävdade att umgänget inte alls hade förändrats så mycket samt att förbuden skyddade enskilda familjer såväl som samhället i stort genom att uppmuntra till sedesamt leverne.31 Båda sidor var dock överens om att somliga relationer egentligen inte var moraliskt förkastliga i sig själva, varför en initial lagändring kunde genomföras. Tidigare hade det varit möjligt för kusiner att söka dispens för äktenskap hos kungen, men från och med 1810 blev det också möjligt för par besläktade i svågerskapsled, sida och diagonalt (t.ex. hustrus syster, brors änka, farbrors hustru, hustrus syskonbarn) att ansöka om kungligt tillstånd för giftermål.32 Hundra år tidigare hade Abraham och Catharina dömts till döden för att de ingått en sexuell relation trots sitt släktskap. Nu tilläts par med samma släktnärhet att gifta sig med varandra efter specialtillstånd från Kungl. Maj:t. Under kommande decennier ökade antalet dispensansökningar från besläktade par stadigt.33 Under samma period lättade också den stränga inställningen till övriga sexualbrott. Straffet för utomäkten31 Clementsson: Förbjudna förbindelser, 246f. 32 Kunglig förordning 1810, 10/4, Angående ändring uti allmänna lagens stadgande i 5 och 6 §§ 2 kap. giftermålsbalken. 33 Clementsson: Förbjudna förbindelser, 261.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 article08 context anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03 anmeldelse04