49 bröd enligt gängse praxis. Dock slapp de det vanliga straffet på 28 dagar och dömdes endast till 16 respektive 12 dagar.29 Kärlek – en förmildrande omständighet Allt tyder på att Mårten och Ingjär var förälskade i varandra. Liksom Abraham och Catharina tycks de ha haft stöd från omgivningen. Trots att de upprepade gånger hade demonstrerat sina känslor genom att kramas och kyssas offentligt, hade hälften av vittnena ingenting sett och bara ett vittne hade sett något riktigt ”oanständigt”. Även om Mårten och Ingjär hade vänslats med varandra mer eller mindre offentligt tidigare, uppvisade de endast ånger och ödmjukhet inför rätten. De försökte inte försvara eller ursäkta sina handlingar genom att beskriva sin förälskelse. Istället var det andra som beskrev hur nära de hade umgåtts med varandra. Till skillnad från målet mot Abraham och Catharina 70 år tidigare hade Mårten och Ingjär även en myndighetsperson som försvarade dem. Genom att framhålla förmildrande omständigheter i sin skrivelse visade prästen att han fann det rimligt att Mårtens och Ingjärs brott ?ick en mild bedömning. Han ifrågasatte inte brottets grovhet men betonade att parets uppsåt inte hade varit av ondo. Han visade också förståelse för den frestelse som kroppens begär hade utsatt dem för, särskilt med tanke på att Mårtens hustru hade varit gammal och sjuklig. Att Mårtens och Ingjärs dödsstraff byttes mot fängelsestraff på vatten och bröd var inte konstigt i sig. Det hörde till normal rättspraxis vid den här tiden. Däremot är det intressant att paret slapp det vanliga straffet på 28 dagar. Mårten dömdes endast till 16 och Ingjär till 12 dagars fängelse, vilket nästan var en halvering av det vanliga straffet. I likhet med prästen var alltså jurister högre upp i rättssystemet beredda att visa mildhet och tolerans mot en förbindelse som var ömsesidig och kärleksfull men samtidigt förbjuden enligt lag. Liknande milda bedömningar gjordes även för andra par vid samma tidpunkt där parens relation framstår som kärleksfull och ömsesidig. 30 Den tolerans och mildhet som prästen och juristerna gav uttryck för kan relateras till de kulturella förändringar som skett i samhället sedan förra sekelskiftet. Förändringen möjliggjordes delvis av religionens förändrade ställning i samhället. När tron på Guds omedelbara vedergällning tonat bort fanns det utrymme 29 Ärende nr. 3, 13 apr. 1785, GHA, BIIA:98, VLA. De dömdes också till kyrkoplikt samt vite om spö- och risstraff om de vistades på samma ort i framtiden. 30 Se t.ex. Ärende nr. 85, 27 okt, 1795, Kinne hd, AIa:38, Göteborgs landsarkiv (GLA); Ärende nr. 166, 3 dec. 1795, GHA, BIIA:119, VLA; Ärende nr. 3, 12 jan. 1792, GHA, BIIA:112, VLA. I samband med 1734 års lag hade dödsstraffet för incest i första svågerskapsled sida (hustrus syster, brors änka) ändrats till kroppsstraff. För första svågerskapsled lodrät (styvdotter, styvmor, svärmor) kvarstod dödsstraffet i teorin, men eftersom alla dödsstraff rutinmässigt benådades till 28 dagars fängelse kom alla brott att straffas på samma sätt vid sekelskiftet 1800 oavsett om släktskapet var lodrät eller vågrät. Se Clementsson: Förbjudna förbindelser, 208f.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 article08 context anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03 anmeldelse04