48 digare ingått äktenskap med Ingjärs mor som kort tid efter bröllopet insjuknade och efter några månaders sängliggande dog. Ingjär hade ljust hår och blå ögon och var vid 17 års ålder äldsta dottern i huset. Både Mårten och Ingjär nekade till brottsanklagelsen och ett tjugotal vittnen kallades in för att belysa ärendet. En släkting berättade att Mårten egentligen hade velat gifta sig med Ingjär från början, men eftersom Ingjärs mor inte velat lämna ifrån sig gården hade Mårten varit tvungen att gifta sig med henne istället. På egen hand kunde Mårten och Ingjär inte klara sin försörjning.25 Ungefär hälften av vittnena berättade att de sett Mårten och Ingjär umgås i nära förtrolighet. De hade sökt varandras sällskap och ofta gått hand i hand. De hade delat sängplats vid upprepade tillfällen och även kramat och kysst varandra inför andra. I samband med slåtterarbete på en närliggande större gård hade de ”rasat” med varandra, lekt och rullat nerför en kulle tillsammans varefter de hade slagit sig ner bland det övriga slåtterfolket. Mårten ska då ha suttit med sin arm om Ingjär. De ?lesta av dessa vittnesmål avslutades emellertid med en försäkran att vittnena aldrig hade sett något ”oanständigt” eller riktigt ”olovligt umgänge” mellan Mårten och Ingjär. Men det fanns ett undantag. En piga berättade att hon hade sett Mårten och Ingjär ligga tillsammans på marken en tidig sommarmorgon när hon varit ute för att bryta löv. Ingjär ska då ha legat under Mårten med kjolarna uppdragna så låren blottades. Mårten ska ha legat ovanpå och haft sin ”byxelumma” öppen. Pigan hade haft sällskap med Botill Carlsdotter när hon sett paret på marken, men Botill hävdade att hon haft sikten skymd av en gren och därför inte kunnat se om byxelumman verkligen hade varit öppen eller om något oanständigt hade skett.26 Efter några dagars förhör erkände Mårten och Ingjär att de hade haft sexuellt umgänge med varandra och dömdes efter lag till döden genom halshuggning.27 I häktet besöktes de av en präst som senare sammanställde sina intryck av brottslingarna i ett skriftligt omdöme till rätten. Orsaken till brottet kunde, enligt prästen, inte härledas till ”någon hjärtas hårdhet och ondska”. Tvärtom hade både Ingjär och Mårten visat stor ”oro”, ”ånger” och ”blödighet”. Prästen menade att brottet inte ”härrått av ondska och förhärdelse i synd” utan av det faktum att Mårtens hustru hade varit mycket äldre och dessutom sjuklig. Dessa omständigheter hade medfört sådan frestelse för de båda anklagade, att de i sin ”ungdoms yra” inte hade kunnat motstå den.28 Målet gick vidare till hovrätten där dödsdomen fastställdes men efter att ärendet granskats av Kungl. Maj:t benådades paret till fängelse på vatten och 25 Ärende nr. 1, 9 dec, 1784, Medelstad hd, AIa:77, Lunds landsarkiv (LLA). 26 Ärende nr. 9, 6 dec. 1784, Medelstad hd, AIa:77, LLA. Löv samlades in och användes som djurfoder. 27 Ärende nr. 1, 9 dec, 1784, Medelstad hd, AIa:77, LLA. 28 Ärende nr. 14, 15 dec. 1784, Medelstad hd, AIa:77, LLA.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 article08 context anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03 anmeldelse04