29 rende eller Deres ejendele”. Teksten indeholdt dog samtidig et forslag til bagsidetekst , der var helt i tråd med den følelsespolit iske logik i Radioaktivitetsudvalgets tidligere forsøg: ”Læs hæftet, for når De kender indholdet og handler derefter, så behøver De ikke være så skræmt som manden på forsiden”.48 Særligt på et punkt var pjecen dog ikke gennemarbejdet: Informationen om forholdsreglerne ved et angreb med atomvåben. Denne del af teksten var endnu ufærdig, da en kon?likt om honorar og arbejdsforhold for de to avisredaktører udspillede sig sideløbende med arbejdet. Først efter inddragelse af indenrigsministeren og redaktørernes sagførere, var der i foråret 1954 udsigt til, at pjecen kunne færdiggøres. I maj 1954 fremsendte Arthur Dahl imidlertid et brev til de to redaktører, hvor han bekendtgjorde sin beslutning om at indstille arbejdet med pjecen. Årsagen var enkel. ’Castle Bravo’-testen havde gjort det klart, at myndighederne ikke besad den nødvendige, sikre viden. Ifølge Dahl havde ”den sidste udvikling på brintbombeområdet […] skabt en helt ny problemstilling med hensyn til befolkningens civilforsvarsmæssige oplysning”.49 I lyset af ønsket om folkelig oplysning må perioden fra 1954 til 1958 have væ- ret udfordrende for Civilforsvarsstyrelsen. Ude som hjemme50 var der usikkerhed om effekterne af brintbomben og det radioaktive nedfald, som disse bomber forårsagede. Den amerikanske regering anerkendte fodslæbende, at der var tale om nye risici, mens videnskabsmænd og intellektuelle estimerede faren og anvendte såvel frygt som usikkerhed til at mobilisere en række krav om bedre oplysning og nedrustning.51 I denne periode var Civilforsvarsstyrelsen nærmest handlingslammet, fordi det netop ikke var muligt at tilvejebringe den autoritative information, der skulle dulme frygten og motivere befolkningens opbakning til civilforsvarsindsatsen. Det var ikke fordi, styrelsen ikke forsøgte. Allerede i 1950 var der nedsat et forskningsudvalg med professor Poul Brandt-Rehberg i spidsen. Styrelsen trak ofte på Rehbergs arbejde, men i denne periode var usikkerheden særligt stor, og det gav sig bl.a. udslag i, at en række forskere fra Institut for Teoretisk Fysik trak sig ud af forskningsarbejdet i foråret 1954, umiddelbart efter ’Castle Bravo’-testen. Da Information omtalte denne nyhed, ledte det til en omlægning af forskningsindsatsen (fortsat under Brandt-Rehbergs ledelse). Episoden kan ses som led i politiseringen af forskningen og dens risikovurderinger i denne periode – en udvikling med et betydeligt følelsespolitisk potentiale.52 Oplysningsarbejdet 48 ”Hvad gør jeg hvis det sker”, udkast til oplysningspjece, udateret [foråret 1954], 17. ES, ks. 171, RA. 49 Dahl til redaktørerne, 22. maj 1954. Kopi af brev i ES, ks. 171, RA. 50 For et dansk indlæg i denne debat, se Brønsted: Atomalderen og vor biologiske fremtid. 51 For et prominent tidligt eksempel på denne strategi, se Russell-Einstein manifestet, 9. juli 1955: https://pugwash.org/1955/07/09/statement-manifesto/ (9. august 2017). 52 ”Professor Bohrs medarbejdere er gået fra civilforsvaret”, Information, 31. marts 1954, 1, 8; ”Brintbomben og vort civilforsvar”, Information, 2. april 1954, 3, 7. Jf. Knudsen: Videnskabens mand; Biess: ’”Everybody has a Chance”; Smith: ”Architects of Armageddon”.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 article08 context anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03 anmeldelse04