195 mark over skærmen. Den ville netop ’fortælle vores historie som én samlet blok’, og den var tillige en identitetskonkret danmarkshistorie, hvilket fremgik af, hvordan Lars Mikkelsen indledte serien. Et sted i Danmark for 6000 år siden. Manden dér er en af de allervigtigste personer i hele Danmarkshistorien. Med hans ankomst ændres alt, for alle kommende generationer. For os. Vi er i det allerførste kapitel i vores historie, stenalderen […] Dette er historien om Danmark. Historien om, hvordan et land blev til et land og et folk til et folk. Det er fortællingen om en nation, der har oplevet både svimlende storhed og total forfald. Og om hvordan vi er blevet til dem, vi er i dag. Om konger og dronninger, bønder og borgere. Fra den yderste istid og årtusinder frem. Det er vores historie.13 Her vrimler det med vi-udsagn, der kan få seere til at identi?icere sig med den fortalte historie og sige til sig selv: det er den, jeg/vi indgår i og fører videre. Her er der lagt en identitetshistorisk kontinuitetstese til grund for fremstillingen. Her bruges der identitetspolitiske nøglebegreber som ’folk’, ’land’ og ’nation’. Når tvserien ?ik en identitetskonkret form, var det antagelig, fordi mediefolk og ikke faghistorikere stod for koncept og manuskript. Faghistorikere blev inddraget som fagkonsulenter, men havde ikke noget overordnet ansvar. Ved seminaret Danmarkshistorier i 2017 – hvorfor og hvordan ved Roskilde Universitet i november 2017 gjorde Martin Sundstrøm, en af manuskriptforfatterne, rede for det brugte koncept, og hvordan serien blev modtaget. Målgruppen var tv-seere i Danmark mellem 10 og 90 år, og de skulle samtidig kunne engagere sig følelsesmæssigt i de fortalte historier. Han nævnte, at serien på et tidspunkt havde haft titlen Vores Danmarkshistorie, havde i gennemsnit 1 mio. seere pr afsnit, og ?ik i en undersøgelse 4,4 point ud af 5 mulige. Det er endvidere dokumenteret, at museumsbesøgene blev øget med mere end 30%, og at der tillige var en betydelig vækst i relevante wikipedia-opslag på nettet, mens tv-serien blev sendt. Der er dermed tegn på, at der fortsat ?indes en resonansbund blandt folk for identitetskonkrete danmarkshistorier. Dens slags historie udgør dog samtidig en identitetsfølsom og dermed ømfindtlig form for historie. Folk kan blive yderst begejstrede, men også provokerede og vrede, hvis de identitetsmæssigt føler sig trådt over tæerne. Det viste sig igen ved DR’s Historien om Danmark. Tv-serien holdt ikke sit indledende løfte om at fortælle seerne, hvordan folk boende i Danmark blev til et folk. Men den ?ik bl.a. fremstillet, hvordan først bønder, dernæst arbejdere og endelig kvinder blev indlemmet i og dermed dele af et dansk politisk fællesskab. Den stoppede imidlertid op og blev tavs, da spørgsmå- let om, hvordan ’de fremmede’ kunne blive del af dette fællesskab, kom på den politiske dagsorden. Og når det gik op for politikerne, at deres særlige identitetspoli13 Første afsnit af Historien om Danmark blev sendt d. 2. april 2017.
temp 1 temp 2 temp 3 temp 4 temp 5 temp 6 temp 7 temp 8 temp 9 temp 10 temp 11 temp 12 temp 13 temp 14 temp 15 temp 16 temp 17 temp 18 temp 19 temp 20 temp 21 temp 22 temp 23 temp 24 temp 25 temp 26 temp 27 temp 28 temp 29 temp 30 temp 31 temp 32 temp 33 temp 34 temp 35 temp 36 temp 37 temp 38 temp 39 temp 40 temp 41 temp 42 temp 43 temp 44 temp 45 temp 46 temp 47 temp 48 temp 49 temp 50 temp 51 temp 52 temp 53 temp 54 temp 55 temp 56 temp 57 temp 58 temp 59 temp 60 temp 61 temp 62 temp 63 temp 64 temp 65 temp 66 temp 67 temp 68 temp 69 temp 70 temp 71 temp 72 temp 73 temp 74 temp 75 temp 76 temp 77 temp 78 temp 79 temp 80 temp 81 temp 82 temp 83 temp 84 temp 85 temp 86 temp 87 temp 88 temp 89 temp 90 temp 91 temp 92 temp 93 temp 94 temp 95 temp 96 temp 97 temp 98 temp 99 temp 100 temp 101 temp 102 temp 103 temp 104 temp 105 temp 106 temp 107 temp 108 temp 109 temp 110 temp 111 temp 112 temp 113 temp 114 temp 115 temp 116 temp 117 temp 118 temp 119 temp 120 temp 121 temp 122 temp 123 temp 124 temp 125 temp 126 temp 127 temp 128 temp 129 temp 130 temp 131 temp 132 temp 133 temp 134 temp 135 temp 136 temp 137 temp 138 temp 139 temp 140 temp 141 temp 142 temp 143 temp 144 temp 145 temp 146 temp 147 temp 148 temp 149 temp 150 temp 151 temp 152 temp 153 temp 154 temp 155 temp 156 temp 157 temp 158 temp 159 temp 160 temp 161 temp 162 temp 163 temp 164 temp 165 temp 166 temp 167 temp 168 temp 169 temp 170 temp 171 temp 172 temp 173 temp 174 temp 175 temp 176 temp 177 temp 178 temp 179 temp 180 temp 181 temp 182 temp 183 temp 184 temp 185 temp 186 temp 187 temp 188 temp 189 temp 190 temp 191 temp 192 temp 193 temp 194 temp 195 temp 196 temp 197 temp 198 temp 199 temp 200 temp 201 temp 202 temp 203 temp 204 temp 205 temp 206 article01 article02 article03 article04 article05 article06 article07 article08 context anmeldelse01 anmeldelse02 anmeldelse03 anmeldelse04